Nieuws

Doorbreken

Gepubliceerd
10 maart 2004

Dit boek gaat over de toepassing van de ‘doorbraakmethode’. Dat is een methode waarmee in relatief korte tijd problemen in de patiëntenzorg kunnen worden opgelost. De methode werd in 1999 door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO vanuit de Verenigde Staten naar ons land gehaald. Alle auteurs zijn medewerkers van het CBO. Hoofdstuk 1 gaat over verschillende kwaliteitsproblemen in de gezondheidszorg. Hoofdstuk 2 bevat een gedetailleerde uitwerking van de doorbraakmethode. Hoofdstuk 3 beschrijft 11 doorbraakprojecten over de volgende onderwerpen: spoedeisende hulpverlening, intensive care, medicatieveiligheid, preventie van postoperatieve wondinfectie, verkorten van doorstroomtijden, werken zonder wachtlijst en regionale zorg voor patiënten met een beroerte. In hoofdstuk 4 houden ze de doorbraakmethode kritisch tegen het licht. Is de doorbraakmethode de moeite van de inspanning waard en voldoet het aan de verwachtingen? De auteurs zijn positief over de bereikte resultaten. Als succesfactoren worden genoemd: goede begeleiding van de betrokken teams door inhoudelijke en methodologische experts, het focussen op concrete doelen en het zichtbaar maken van resultaten door gerichte metingen. Het klein beginnen levert eveneens een bijdrage aan het uiteindelijk succes van een verbeterproject. Een overzicht van de doorbraakprojecten en een lijst met deelnemende ziekenhuizen completeren het boekje. Kwaliteitsmedewerkers, managers betrokken bij veranderingsprocessen en medewerkers van kennisinstituten en opleidingen op het terrein van de gezondheidszorg kunnen veel nuttige informatie vinden in dit boek. Het heeft mij geleerd dat het een ingewikkeld proces is om de doorstroomtijden in ziekenhuizen en de wachtlijsten te verkorten. Het is geen boek voor huisartsen. De beschreven problematiek is te veel toegesneden op het ziekenhuis. Wel zie ik een parallel tussen de beschreven doorbraakprojecten en de verbeterprojecten in de huisartsenpraktijk. Om die laatste succesvol te laten verlopen is het eveneens aan te raden een expert in te schakelen en te luisteren naar collega's die ervaring hebben met kwaliteitsmanagement. J. de Haan

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen