Nieuws

E-diagnostiek: veelbelovend voor psychische aandoeningen

Gepubliceerd
2 april 2014
Dossier
Een psychologisch onderzoek bestaat grotendeels uit het invullen van vragenlijsten. Als dit via internet zou kunnen (e-diagnostiek) zouden psychische aandoeningen sneller te herkennen zijn. Het invullen is dan laagdrempeliger omdat het vanuit huis kan, met als bijkomend voordeel dat er minder sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven (perceptie van anonimiteit). Huisartsen en praktijkondersteuners zijn erg tevreden over het programma Telescreen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.
Ies Dijksman et al. evalueerden een online diagnostisch systeem voor het vaststellen van aanwezigheid en ernst van psychische aandoeningen. Zij beoordeelden de gebruikersvriendelijkheid van het programma door tussen februari en juni 2012 zowel patiënten als huisartsen en praktijkondersteuners online vragenlijsten te laten invullen. In totaal namen 34 huisartsen, 15 praktijkondersteuners (respons 49%) en 242 patiënten (respons 74%) deel aan het onderzoek. De tevredenheid was 8,07 op een schaal van 1 tot 10 voor huisartsen/praktijkondersteuners en 7,45 voor patiënten. Patiënten bleken geen voorkeur te hebben voor een gesprek met een psycholoog boven een elektronische intake.
Ook de overeenstemming tussen e-diagnostiek enerzijds en een gesprek met de huisarts/praktijkondersteuner anderzijds qua verwijsadvies werd onderzocht: naar de praktijkondersteuner, naar de eerste lijn of naar de tweede lijn. Er bleek geen overeenstemming te zijn in verwijsadvies (? = 0,13; p = 0,003) voor de 215 patiënten met zowel een huisartsadvies als een e-diagnostisch advies. Huisartsen en praktijkondersteuners vonden dit echter niet problematisch, zij accepteerden over het algemeen het elektronisch verwijsadvies. Overigens gaven de onderzoekers aan dat nader onderzoek nodig is om het e-diagnostiekprogramma te valideren.
Annet Sollie

Literatuur

  • 1. Dijksman I, et al. eDiagnostics: a promising step towards primary mental health care. Fam Pract 2013;30:695-704.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen