Nieuws

E-health interventie voor stress-incontinentie niet ten volle benut

Door
Gepubliceerd
21 maart 2023
Vrouwen met stress-incontinentie konden in onderzoeksverband gebruikmaken van de online interventie ‘Baas over je blaas’. De deelnemers bleken dat echter maar in beperkte mate te doen. Zij hadden moeite de oefeningen in hun dagelijks leven te integreren en misten persoonlijke begeleiding. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar het gebruik van ‘Baas over je blaas’.
0 reacties

Veel vrouwen hebben last van stress-incontinentie, maar weinig vrouwen krijgen hiervoor de voorkeursbehandeling: bekkenbodemtherapie. Zij zoeken hiervoor vaak geen hulp en zorgprofessionals hebben er geregeld weinig aandacht voor. Daarom ontwikkelden Nijmeegse onderzoekers ‘Baas over je blaas’. Dit online programma bestaat uit bekkenbodemtraining in 8 stappen, met elk 4 onderdelen: Informatie, Voorbereiding, Trainingsprogramma en een Test.

Evaluatie

De onderzoekers evalueerden kwalitatief en kwantitatief welke vrouwen gebruikmaakten van de interventie en welke factoren hier (niet) aan bijdroegen. Voor de kwantitatieve analyse vergeleken zij karakteristieken van de deelnemers met de mate waarin zij de app gebruikten. Na afloop van het onderzoek kregen de vrouwen open vragen om de interventie te evalueren. Deze antwoorden werden kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

In totaal maakten 561 vrouwen van gemiddeld 50,3 jaar (SD 12,1) gebruik van de interventie. Bijna tweederde van hen had daarvoor geen professionele hulp voor stress-incontinentie gezocht. Mediaan logden vrouwen 4 keer in over 26 dagen. De meeste vrouwen (57,3%) bleken weinig gebruik te maken van de interventie. Bij statistische modellering bleek een hogere leeftijd (> 50 jaar), eerdere bekkenbodemtherapie en meer zelfvertrouwen in het aanleren van bekkenbodemtherapie in beperkte mate geassocieerd te zijn met het vaker gebruiken van de interventie. De meest voorkomende reden om de interventie weinig te gebruiken was dat de vrouwen het moeilijk vonden de bekkenbodemoefeningen in hun dagelijkse bezigheden te integreren. Ook misten zij persoonlijk contact in de begeleiding.

Tot slot 

Veel deelnemers bleken weinig gebruik te maken van de interventie. Wellicht kan een combinatie van de interventie met persoonlijke begeleiding in de huisartsenpraktijk het rendement verbeteren. Het is echter nog onduidelijk of ‘Baas over je blaas’ in de toekomst (vrij) toegankelijk wordt. De app URinControl vormt dan een mooi alternatief.

Literatuur

  • Firet L, et al. Usage of a web-based eHealth intervention for women with stress urinary incontinence: Mixed methods study. J Med Internet Res 2022;24:e38255.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen