Nieuws

Een eerste syncope maakt niet verkeersonveiliger

Gepubliceerd
15 november 2022
Moeten we patiënten die een eerste syncope hebben gehad waarschuwen voor deelname aan het verkeer? Deze vraag is klinisch en verzekeringstechnisch relevant. Het antwoord lijkt nee te zijn. Uit een groot onderzoek op Canadese Spoedeisende Hulpen bleek dat patiënten met een eerste syncope niet onveiliger in het verkeer zijn dan andere patiënten die de SEH bezochten.
0 reacties

De onderzoekers gingen na hoe zij een eventueel verhoogd verkeersrisico konden objectiveren. Daartoe deden zij een retrospectief, multicenter cohortonderzoek onder 9223 SEH-patiënten met een eerste syncope en vergeleken deze met 34.366 gematchte patiënten die om een andere reden de SEH bezochten.

Uitkomsten 

De mediane leeftijd van de onderzoeksgroep was 54 jaar en 51% was vrouw. De follow-up was een jaar. Het aantal eerste verkeersongelukken gedurende de follow-up was gelijk: 846 (9,2%) in de syncopegroep en 3457 (10,1%) in de controlegroep (adjusted hazard ratio 0,93; 95%-BI 0,87 tot 1,01). Het aantal verkeersongelukken verschilde ook niet bij patiënten die in de 5 jaar voor hun SEH-bezoek al eens een verkeersongeluk hadden gehad. Hetzelfde gold voor patiënten die een hoog risico hadden om een syncope te krijgen (patiënten ouder dan 65 jaar, met cardiogene syncope of een verhoogde Canadian Syncope Risk score).

Nadelen 

Een groot nadeel aan het onderzoek is dat zowel de onderzoeksgroep als de controlegroep een hoger baseline risico had op verkeersongelukken (respectievelijk 12,2 en 13,2 ongelukken per 100 rij-jaren ten opzichte van 8,2 in de gewone bevolking). Hoe verkeersonveilig patiënten na een eerste syncope zijn ten opzichte van de algemene bevolking, en waarom, blijft dus nog onduidelijk.

Geruststellen 

In elk geval lijkt het erop dat u uw patiënten ten dele gerust kunt stellen. Na een SEH-bezoek wegens syncope is het oppassen geblazen, maar het risico op een verkeersongeluk is voor deze patiënten niet groter dan voor patiënten die om een andere reden spoedeisende hulp zoeken. Dat geldt ook als deze patiënten vallen in de traditionele risicogroepen voor syncope.

Literatuur

  • Staples JA, et al. Syncope and the risk of subsequent motor vehicle crash. A population-based retrospective cohort study. JAMA Intern Med 2022:e222865.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen