Nieuws

Lockdowns leidden niet tot meer huiselijk geweld

Gepubliceerd
23 mei 2023
Dossier
Een analyse van Veilig Thuis-meldingen laat geen toename zien in de frequentie en aard van huiselijk geweld tijdens de Nederlandse COVID-19-restricties. Wel werden er relatief meer casus gemeld door naasten en niet-professionele melders.
0 reacties
Huiselijk geweld in lockdown
De COVID-19-restricties lijken geen effect te hebben gehad op de verwachte trend van huiselijk geweld.

Eerdere onderzoeken lieten tegenstrijdige resultaten zien over huiselijk geweld tijdens de pandemie. Daarom analyseerden onderzoekers 190.000 unieke Veilig Thuis-casus in relatie tot de Nederlandse COVID-19-restricties. Zij vergeleken een prognoseberekening met data van voor de pandemie met 3 periodes: de eerste lockdown (maart-mei 2020), de periode met minder restricties (juni-oktober 2020) en de periode tot na afschaling van de restricties (maart-december 2020).

Uitkomsten

Het aantal individuele casus verschilde niet van de verwachte trend, maar was wel lager dan in 2019. Hierbij werd relatief vaker melding gemaakt over partnergeweld, kinder- en ouderenmishandeling. Het aantal meldingen vanuit kinderopvang, onderwijs en (para)medici nam af. Niet-professionele melders meldden juist meer (van 7,6% in 2019 naar 9,8%), met name de buren. Er waren minder meldingen door het sociale netwerk, mogelijk doordat contacten met deze groepen door de restricties werden beperkt.

Kanttekeningen

Het is niet duidelijk of onderrapportage door angst voor de gevolgen van een melding bij de betrokkenen was toegenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van de pandemie op langere termijn nog niet zichtbaar in deze cijfers.

Tot slot

Samengevat lijken de COVID-19-restricties geen effect te hebben gehad op de verwachte trend van huiselijk geweld, maar niet-professionele melders hebben een deel van de signalerende taak van de professionele melders overgenomen. De onderliggende redenen voor de daling in het aantal meldingen zijn echter complex.

Literatuur

  • Coomans A, et al. Stay home, stay safe? The impact of the COVID-19 restrictions on the prevalence, nature, and type of reporter of domestic violence in the Netherlands. J Fam Violence 2022 Nov 26;1-17. DOI: 10.1007/s10896-022-00473-8 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen