Nieuws

Een handleiding voor de opleider

Gepubliceerd
3 juni 2015
Doelgroep Dit boek zet schitterend uiteen voor wie het bedoeld is: huisartsen die overwegen opleider te worden, opleiders die al enigszins in hun rol gegroeid zijn en ten slotte de ervaren huisartsopleiders. Maar het boek is uiteraard ook geschikt voor docenten en aios.
Inhoud Het hele boek is doordrenkt van zeer herkenbare gesprekken/contacten tussen huisartsopleider en aios. De ‘casus’ wordt steeds op een spannend moment onderbroken, waarna een gedegen bespreking en reflectie volgen. Terminologie en jargon worden in gekleurde kaders nader uitgelegd. Door de gekozen werkvorm leest het boek redelijk vlot. Het boek is bij de tijd: recente ontwikkelingen, zoals kenmerkende beroepsactiviteiten en academisering, komen al aan de orde. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met goed gekozen verwijzingen naar recente (onderwijskundige) literatuur. Voor een aantal hoofdstukken zijn andere experts geraadpleegd. Het is een compleet werk waarin de meestvoorkomende situaties worden gecoverd. De SBOH stelt het boek gratis beschikbaar aan de huisartsopleiders in Nederland.
Oordeel Het is echt een boek voor reflectie buiten de praktijkuren. Snel iets opzoeken voor een leergesprek met de aios zal door de uitgebreide narratieve bespreking in dit werk niet lukken. Je leest in de bewoordingen dat de auteurs ieder een lange en gedegen ervaring hebben in opleidingsland. De recent ingevoerde selectie- en allocatieprocedure van aios wordt erg summier behandeld. In het hoofdstuk academisering wordt weliswaar kort de link gelegd naar klinische ervaring; echter de ontwikkeling van shared decision making, maar ook het feit dat de NHG-Standaarden een beperkte representatie van de praktijkwerkelijkheid betreffen worden erg globaal behandeld. Ook mis ik aandacht voor de niet evidence based kennis van de huisarts: de intuïtieve kennis, de flitsherkenning en de embodied kennis. Die laatste kan prachtig worden geleerd aan de aios, bijvoorbeeld bij het kind dat geen otoscoop in zijn oor wil. Geen enkel EBM-boek zegt hierover iets. Maar ondanks deze kritiek: een boek dat zeer bij de tijd is, een vanuit de huisartsgeneeskundige, onderwijskundige en gedragswetenschappelijke expertise geschreven werk. Warm aanbevolen en niet te missen voor huisarts(-opleiders), docenten bij huisartsopleidingen en ook geschikt voor de aios die wel eens wil lezen wat de opleider allemaal doormaakt als voorbereiding op de eigen praktijk.
Jean Muris

Waardering: ∙ ∙ ∙ ∙

zeer matig ∙
matig ∙ ∙
redelijk ∙ ∙ ∙
goed ∙ ∙ ∙ ∙
uitstekend ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen