Nieuws

Een kleine deeltijdbaan en het opleiderschap zijn lastig te combineren

Gepubliceerd
20 mei 2008

Inleiding

In de komende 10 jaar stroomt ongeveer 25% van de huisartsen uit het beroep. Om deze huisartsen te vervangen én om tegemoet te komen aan de groeiende vraag, moeten nieuwe huisartsen worden opgeleid. Een belangrijk onderdeel van de huisartsenopleiding is het opdoen van praktijkervaring bij een huisartsopleider. Vrouwelijke huisartsen kiezen minder vaak voor het opleiderschap dan mannelijke huisartsen. Aangezien de meeste huisartsen in de toekomst vrouw zullen zijn, kan dit in de toekomst een tekort aan huisartsopleiders opleveren.

Aandeel opleiders onder vrouwen blijft achter

Van alle vrouwelijke huisartsen is ongeveer 11% ook opleider. Bij mannen is dit meer dan 22%. Het verschil hangt deels samen met leeftijd (figuur 1). Bij de jongere huisartsen is een veel groter deel van de mannen opleider dan bij vrouwen. Opvallend is dat bij de oudste groep huisartsen nauwelijks verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Tijdens de door ons afgenomen interviews werd door opleiders aangegeven dat het moeilijk is om een kleine deeltijdbaan met het opleiderschap te combineren.

Vrouwen werken vaker in deeltijd

Ongeacht de leeftijd werken mannelijke huisartsen en opleiders meer uren dan de vrouwelijke huisartsen en opleiders (figuur 2). Daarnaast valt op dat vrouwelijke opleiders meer fte werken dan de gemiddelde vrouwelijke huisarts. Dit terwijl er bij mannen nauwelijks verschillen zijn. Om opleider te kunnen zijn dient men minstens 50% te praktiseren als huisarts. Het lijkt er op dat naarmate de deeltijdbaan kleiner is het opleiderschap moeilijker te combineren valt met de reguliere huisartsentaken.

Conclusie

Het aandeel huisartsopleiders onder vrouwelijke huisartsen is lager dan bij mannelijke huisartsen. Dit lijkt verband te houden met zowel de leeftijd alsmede het aantal fte dat vrouwelijke huisartsen werken. In de praktijk is het lastig voor deeltijdwerkende vrouwelijke huisartsen om het huisartsenvak te combineren met het opleiderschap. Dit zou een probleem kunnen opleveren bij de werving van nieuwe opleiders, want in de toekomst zullen de meeste huisartsen vrouw zijn. Een mogelijke oplossing ligt in het verruimen van de mogelijkheden tot duo-begeleiding, waarbij twee deeltijdwerkende huisartsen samen één huisarts in opleiding begeleiden.

Colofon

Gegevens over het aantal huisartsen en het aantal fte dat huisartsen werken, zijn afkomstig uit de huisartsenregistratie van het NIVEL. De cijfers van het aantal actieve huisartsenopleiders zijn afkomstig van de SBOH, de werkgever van huisartsopleiders. Het aantal fte’s dat opleiders werken komt uit een representatieve steekproef onder huisartsopleiders uitgevoerd door het NIVEL. Dit onderzoek is gefinancierd door de SBOH.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen