Nieuws

Een nieuwe modeziekte in de kiem gesmoord

Gepubliceerd
10 maart 2008

Het blijft verleidelijk om onbegrepen klachten van pijn of vermoeidheid te verklaren met diagnoses die niet gepaard gaan met objectieve verschijnselen zoals fibromyalgie of het postviraal-syndroom. Teken zijn enkele decennia geleden ontmaskerd als overbrengers van de ziekte van Lyme en bij grote delen van de bevolking is het besef doorgedrongen dat een inadequaat behandelde tekenbeet op langere termijn uiteenlopende klachten kan geven. Er blijkt inmiddels ruimte te zijn ontstaan voor een nieuw ziektebeeld: de chronische ziekte van Lyme. Deze ziekte moet men duidelijk onderscheiden van late manifestaties van de ziekte van Lyme, zoals artritis en neuropathie. Sommige Amerikaanse artsen houden deze ziekte verantwoordelijk voor een breed scala aan klachten, ook zonder dat een Borrelia burgdorferi-infectie serologisch aantoonbaar is. De conditie zou langdurige behandeling met antibiotica vereisen en soms zelfs niet te genezen zijn. Het gevaar bestaat dat deze nieuwe diagnose overwaait naar Europa. In The New England Journal of Medicine stond een review over de wetenschappelijke basis van de chronische ziekte van Lyme. Er blijft weinig van de ziekte heel. Patiënten met de diagnose hebben geen ontstekingsverschijnselen en geen progressie van afwijkingen. Bovendien komen dezelfde symptomen ook veelvuldig voor bij personen die de ziekte van Lyme nooit hebben gehad. Behandeling met antibiotica brengt in gecontroleerd onderzoek geen verbetering, terwijl er geen goed gedocumenteerde resistentie bekend is van B. burgdorferi voor de aanbevolen antibiotica. De langdurige behandeling met antibiotica die door de believers gepropageerd wordt, is zelfs niet ongevaarlijk. Concluderend achten de auteurs de naam chronische ziekte van Lyme misleidend omdat die een chronische infectie suggereert. Overigens krijgen ook de media een veeg uit de pan omdat zij vaak meer aandacht besteden aan de verhalen van patiënten bij wie met veel vertraging een diagnose werd gesteld, dan dat ze serieus ingaan op complexe wetenschappelijke data. (TW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen