Nieuws

Een optimistische instelling is gezond

Gepubliceerd
10 december 2004

Of anders gezegd: het verwachten van gunstige uitkomsten leidt tot gunstige uitkomsten. Dat dit niet alleen geldt voor algemene uitkomsten zoals kwaliteit van leven, maar ook voor hardere maten, werd onderzocht in een langdurend prospectief onderzoek, de Healthy Women Study. De HWS is een onderzoek naar veranderingen in biologische en psychologische kenmerken van vrouwen rond de menopauze. Aan dit deel van het onderzoek deden 209 gezonde vrouwen van middelbare leeftijd mee. Bij hen werd bij aanvang van het onderzoek en na gemiddeld 10 jaar de mate van optimisme en pessimisme gemeten. Tevens werd na gemiddeld 10,5 en 13,5 jaar de dikte van de intima van de carotisvaatwand gemeten. De toename van de intimadikte is een parameter voor het proces van atherosclerose. Vrouwen die chronisch optimistisch waren (op beide meetmomenten een positieve score hadden voor optimisme) hadden een geringere toename van intimadikte dan vrouwen die chronisch pessimistisch waren. De intimadikte was bij de pessimistische vrouwen in 3 jaar tijd ongeveer vijfmaal meer toegenomen dan bij de optimistische vrouwen (6,0% versus 1,3% toename). De auteurs geven verschillende verklaringen voor de verschillen: optimisten besteden meer aandacht aan gezond gedrag; optimisten hebben bij stress minder belasting van de bloedvaten door een gunstiger neuro-endocrien en cardiovasculair reactiepatroon; optimisten hebben gunstiger profielen van risicofactoren die in dit onderzoek niet zijn gemeten. Hoe het ook zij, optimisten zijn gezonder. (PL)

Literatuur

  • 0.Matthews K, et al. Optimistic attitudes protect against progression of carotid atherosclerosis in healthy middle- aged women. Psychosomatic Med 2004;66:640.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen