Nieuws

Is een snelle maagverkleining beter?

Gepubliceerd
28 maart 2022
Zweedse onderzoekers adviseren bariatrische chirurgie niet uit te stellen bij mensen met morbide obesitas en hypertensie. Zij onderzochten factoren die bloeddrukverlaging voorspellen na bariatrische chirurgie. Patiënten met recent ontstane hypertensie hadden een grotere kans op herstel van de bloeddruk na 2 jaar dan patiënten die al langer hypertensie hadden. Is sneller ingrijpen de oplossing?
0 reacties

Het is bekend dat bariatrische chirurgie leidt tot vermindering van hypertensie, maar het is minder duidelijk welke factoren hieraan bijdragen. Het is evenmin duidelijk hoe groot het risico is op ernstige cardiovasculaire ziekte en sterfte bij personen die geen hypertensie meer hebben na chirurgie. Daarom includeerden de onderzoekers alle Zweedse patiënten die tussen 2007 en 2016 bariatrische chirurgie ondergingen. Zij gebruikten daarvoor een landelijke databank en analyseerden patiëntkenmerken, het optreden van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 

Er waren 15.984 patiënten met morbide obesitas en hypertensie die bariatrische chirurgie ondergingen (92,7% gastric bypass en 7,3% gastric sleeve). Van deze patiënten was 66,4% vrouw, de gemiddelde BMI 42,2 en de gemiddelde leeftijd 48,7 jaar. Na 2 jaar hadden 6286 patiënten (39,3%) geen hypertensie meer, zij hadden geen antihypertensiva meer nodig.  

Het gecorrigeerde risico op hypertensie na 2 jaar nam af bij mannen en bij patiënten met een grotere hoeveelheid gewichtsverlies. Dit risico nam toe bij > 1 jaar preoperatieve hypertensie, gebruik van meerdere antihypertensiva, hogere leeftijd, hoog BMI, dyslipidemie en meer cardiovasculaire comorbiditeit. Mensen die na 2 jaar normotensief waren, hadden gedurende 10 jaar minder kans op ernstige cardiovasculaire ziekten (2,8% versus 5,7%; OR 0,6; p < 0,001) of overlijden (4% versus 8%; OR 0,7; p = 0,002), na correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en BMI.  

De onderzoekers concluderen dat patiënten met minder comorbiditeit en mildere hypertensie vaker herstel van de bloeddruk bereiken na bariatrische chirurgie, en dat vroeg in het ziekteproces interveniëren dus mogelijk het gunstigst is. Het betreft echter een observationeel onderzoek en data over niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie ontbraken. Bovendien is niet onderzocht welke (chirurgische of niet-chirurgische) interventie voor deze groep het best is. 

Literatuur

  • Stenberg E, et al. Remission, relapse, and risk of major cardiovascular events after metabolic surgery in persons with hypertension: A Swedish nationwide registry-based cohort study. PLoS Med 2021;18:e1003817.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen