Praktijk

Europa en zijn huisartsen

Gepubliceerd
10 juli 2004

De opkomst bij de Europese verkiezingen heeft laten zien dat Europa niet erg leeft in Nederland. De Europese politiek zal echter in toenemende mate het gezondheidszorgbeleid in de lidstaten beïnvloeden. De economische uitgangspunten van de EU (vrij verkeer van personen en goederen) staan daarbij op gespannen voet met het sociale nationale gezondheidszorgbeleid. Dit geldt in het bijzonder voor een eerstelijnsgezondheidszorg die toegankelijkheid, bereikbaarheid en solidariteit als belangrijkste uitgangspunten heeft. Willen we die uitgangspunten ook in Europa overeind houden, dan vraagt dat dus ook om een Europese aanpak. Huisartsen-in-opleiding uit diverse Europese landen hebben begrepen dat ze onderdeel uitmaken van een Europese huisartsgeneeskunde, en dat ze – ondanks de culturele en sociale verschillen – een gemeenschappelijke basis hebben. Het uitwisselen en delen van ervaringen tijdens de WONCA-Conferentie in Amsterdam heeft hen geïnspireerd en doen besluiten tot het bundelen van de krachten en een gezamenlijke aanpak in een Europese beweging van junior doctors. Als hun ‘European Junior Doctor Organization’ wordt gerealiseerd, is alleen daarom al de WONCA Europe 2004 Conference in Amsterdam geslaagd te noemen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen