Nieuws

Farmaceutische patiëntenzorg

Gepubliceerd
10 maart 2002

Op 30 november 2001 oreerde Dr. P.G.A.M. de Smet bij zijn aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg. De oratie was getiteld: ‘Je kunt het niet alleen.’ De nieuwbakken hoogleraar hanteerde voor het begrip farmaceutische patiëntenzorg de volgende definitie: ‘De planmatige zorg van het apotheekteam voor de individuele patiënt op het gebied van farmacotherapie gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven en levensverwachting.’ Het is evident dat er bij geneesmiddelengebruik sprake is van drie primair betrokken partijen: de patiënt, de arts en de apotheker. Ondanks dat in Nederland poldermodellen meer als regel dan als uitzondering worden gehanteerd, vindt geneesmiddelengebruik in Nederland nog steeds plaats onder de kokervisie van beroepsgroepen en met een afhankelijke en onmondige patiëntenpopulatie. Farmaceutische patiëntenzorg is hopelijk geen nieuwe loot aan de stam van een kokervisie op patiëntenzorg. Patiëntenzorg zou de inzet moeten zijn van een team van professionals om de hoogst bereikbare kwaliteit van zorg voor de patiënt te bereiken. Het is daarbij wenselijk om een eigen visie van de beroepsgroep te laten doorklinken. Het lijkt me dat de instelling van een bijzonder hoogleraarschap in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg daarbij een middel kan zijn. Een doel op zich zou het niet moeten zijn, want ‘Je kunt het niet alleen’. (BR)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen