Wetenschap

Foliumzuur en schisis

Gepubliceerd
10 februari 2008

Vraagstelling

Wat is de rol van foliumzuurgebruik om schisis te voorkomen?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Het is al langer bekend dat foliumzuur het risico op neuraalbuisdefecten reduceert. De rol van foliumzuur in het voorkomen van schisis is minder duidelijk. Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van meer dan 400 microg foliumzuur per dag gedurende drie maanden rond de conceptie leidt tot een aanzienlijke daling van het risico op een gespleten lip met of zonder gespleten gehemelte.1 De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode adviseert vanaf het ontstaan van de zwangerschapswens tot en met tien weken na de eerste dag van de laatste menstruatie dagelijks 0,5 mg foliumzuur te slikken om neuraalbuisdefecten te voorkomen.2 Gezien dit onderzoek geldt dit advies ook ter preventie van schisis.

Korte beschrijving

Onderzoeksopzet Het betreft een case controlonderzoek onder kinderen geboren met een schisis in Noorwegen tussen 1996 en 2001. De onderzoeksgroep bestond uit 377 kinderen met een gespleten lip, met of zonder gespleten gehemelte, en 196 kinderen met alleen een gespleten gehemelte. Als controlegroep koos men 763 kinderen at random, geboren in dezelfde periode. Gegevensverzameling Door middel van een vragenlijst verzamelden de onderzoekers gegevens over demografie, eerdere zwangerschappen, roken, alcohol, drugs en andere invloeden vroeg in de zwangerschap. Een tweede vragenlijst ging in op het dieet van vrouwen gedurende de eerste drie maanden van hun zwangerschap. Gekeken is naar het gebruik van foliumzuursupplementen gedurende een maand voor tot twee maanden na de laatste menstruatie. Er waren drie groepen: een groep waar geen, minder dan 400 microg en meer dan 400 microg foliumzuur per dag is gebruikt. Ook is gekeken naar foliumzuur in het dieet en naar het gebruik van multivitaminen. Primaire uitkomstmaat Relatie tussen schisis en de inname van foliumzuur door de moeder als supplement, in het dieet en in multivitaminen. Resultaten Het gebruik van meer dan 400 microg foliumzuur per dag leidde tot een risicoreductie voor een gespleten lip met of zonder gespleten gehemelte (OR 0,61; 95%-BI 0,39-0,96). Een dieet met foliumzuurrijke producten leidde tot een kleine, maar niet significante, reductie. Ook het gebruik van alleen multivitaminen was niet effectief. Het gebruik van foliumzuursupplementen gecombineerd met een foliumzuurrijk dieet en multivitaminen leidde tot de grootste afname van schisis (OR 0,36; 95%-BI 0,17-0,77). Als de moeders minder dan 400 microg foliumzuursupplementen per dag gebruikten, nam het risico niet af. Ook vond men geen risicoreductie voor geïsoleerde gespleten gehemelte. Potentiële confounders als dieet, opleiding, werk, roken en alcoholgebruik van de moeder vormden een correctie in de analyse. Conclusie van de onderzoekers Het gebruik van foliumzuursupplementen van meer dan 400 microg per dag in de periconceptionele periode reduceert het risico op een gespleten lip (met of zonder een gespleten gehemelte) met ongeveer eenderde. Overige dieetfactoren en vitaminen hebben mogelijk een aanvullend effect op suppletie van foliumzuur. Bewijskracht Case-controlonderzoek(3b:).3

Bart Schouten en Arie Knuistingh Neven

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen