Nieuws

Foliumzuur en strokepreventie

Gepubliceerd
21 mei 2015

Het dagelijks gebruik van 0,8 mg foliumzuur geeft een aanzienlijke vermindering van het risico op een CVA. Het effect is het grootst bij personen met de laagste serumconcentratie foliumzuur. Foliumzuur lijkt daarom een belangrijke aanvulling bij de preventie van CVA’s bij patiënten met hypertensie.

Aan dit Chinese onderzoek namen ruim 20.000 patiënten deel met hypertensie (RR 140/90 of hoger).  Geen van de deelnemers had eerder een CVA of een myocard infarct doorgemaakt. Ze werden behandeld met enalapril, aangevuld met 0,8 mg foliumzuur of placebo. Randomisatie vond gestratificeerd plaats op basis van het genetisch bepaalde metabolisme van foliumzuur (MTHFRC677T genotype). Na 4,5 jaar werd het onderzoek afgebroken omdat bij de gebruikers van foliumzuur een statistisch significante reductie van 21% van het aantal CVA’s was opgetreden (2,7% versus 3,5%, NNT 560 per jaar). Bij de deelnemers met de laagste baseline foliumzuur serumconcentraties van < 5,6 ngr/ml was dit effect zelfs nog groter (2,8% versus 4,6%, NNT 250 per jaar). De risicoreductie was vooral aanwezig bij ischemische CVA’s. Foliumzuursuppletie had geen statistisch significant effect op het optreden van het hemorragische CVA, myocard infarct en de totale sterfte.

Het verschil met eerder uitgevoerde onderzoeken die geen effect van foliumzuursuppleties konden aantonen wordt onder andere verklaard uit de stratificatiemethode van dit onderzoek op basis van het MTHFRC677T genotype waardoor eventueel aanwezige effecten beter aangetoond kunnen worden. Onderzoeken die personen includeren met een doorgemaakt CVA laten geen effect zien van foliumzuursuppletie, maar daar is in dit onderzoek geen sprake van. Daarnaast worden in dit onderzoek relatief weinig personen met statines of trombocyten aggregatieremmers behandeld.

Foliumzuur is een voedingssupplement dat zonder veel gevaren gegeven kan worden in het kader van primaire preventie van het CVA bij patiënten met hypertensie. Ondanks het feit dat foliumzuur van nature aanwezig is in onze voeding is het niet doenlijk om met aangepaste voeding een dosis van 0,8 mg per dag binnen te krijgen. Gezien de bevindingen van dit onderzoek lijkt het redelijk om bij personen met hypertensie naast anti-hypertensiva ook foliumzuursuppletie te overwegen, zeker bij patiënten die op basis van aanleg een laag foliumzuurgehalte blijken te hebben.

Yong H, et.al. Efficacy of folic acid therapy in primary prevention of stroke among adults with hypertension in China The CSPPT randomized clinical trial. JAMA 2015;313:1325-35.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen