Nieuws

Fouten melden in de praktijk

Gepubliceerd
29 juni 2015

De patiëntveiligheid verbetert aanzienlijk door het volgen van een workshop over de veiligheidscultuur in de praktijk. Het aantal gemelde incidenten blijkt drastisch te dalen. Het melden van incidenten is een eerste belangrijke stap, daarna moet men natuurlijk ook wat met die meldingen doen: de oorzaken analyseren en komen tot verbeterpunten en die vervolgens implementeren.

Hoe de patiëntveiligheid in de eerste lijn te verbeteren is, blijft een belangrijk onderwerp. Uit een netjes opgezet gerandomiseerd onderzoek met drie armen bleek dat het aantal gemelde incidenten duidelijk toenam in de groep die een enquête invulde over de veiligheidscultuur in hun praktijk en daarnaast een workshop volgde over cultuur en patiëntveiligheid. De enquête was de SCOPE-vragenlijst (Systematisch Cultuuronderzoek Patiëntveiligheid Eerstelijn). Hierin werd de mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten in de eigen praktijk. In de workshop werd vooral aandacht besteed aan de begrippen patiëntveiligheid en patiëntveiligheidscultuur onder andere door de antwoorden op de SCOPE-lijst te gebruiken.

In de onderzoeksarm waarin de praktijken zowel de enquête invulden als de workshop volgden, werden een jaar na de workshop 42 keer  meer incidenten gemeld dan in de controle-arm (95%-BI 9,81 tot 177,50). Deze laatste praktijken kregen noch de enquête noch de workshop. De praktijken in de arm die alleen de enquête invulden, meldden 5 keer (95%-BI 1,17 tot 25,49) meer incidenten dan de praktijken in de controlearm.

Voor de praktijkaccreditering is het verplicht om een incidentenmeldingssysteem te hebben. Niet alleen het hebben van een dergelijk systeem is belangrijk: nadrukkelijk moet ook aandacht worden besteed aan de veiligheidscultuur. De workshop die de onderzoekers gebruikten in hun onderzoek verdient landelijke navolging.

Verbakel NJ, et al. Effects of patient safety culture interventions on incident reporting in general practice: a cluster randomised trial. Br J Gen Pract 2015;65:e319029.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen