Nieuws

Stoppen met roken na een hartinfarct: preventieprogramma overbodig

Gepubliceerd
7 december 2015

Stoppen met roken blijft de belangrijkste methode om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dit geldt ook na het krijgen van een hartinfarct, dus bij secundaire preventie. Het blijkt dat het overgrote deel van de succesvolle stoppers meteen na een acuut coronair syndroom stopt en dus in feite geen preventieprogramma nodig heeft.

Dit onderzoek werd gedaan op basis van gegevens uit de RESPONSE trial (Randomised Evaluation of Secondary Prevention for Acute Coronary Syndrome). De trial was een multicenter gerandomiseerde trial op 11 cardiologische afdelingen in Nederland. In die trial werden 754 patiënten met een myocardinfarct ingesloten en werd het resultaat van een door verpleegkundigen uitgevoerd preventieprogramma geëvalueerd in een gerandomiseerde trialsetting. De follow-upduur was een jaar. Volwassenen patiënten onder de 80 jaar met een myocardinfarct werden ingesloten in de trial en de interventiegroep kreeg het preventieprogramma aangeboden. Het preventieprogramma focuste op leefstijl, traditionele risicofactoren op het gebied van hart-en vaatziekten en therapietrouw.

Voor deze subgroepanalyse werden alle rokers ingesloten (n = 324; 73%). Succesvolle stoppers werden gedefinieerd als patiënten die een jaar na het infarct nog steeds niet rookten. Het overgrote deel van de succesvolle stoppers stopte meteen na hun myocardinfarct en had geen extra preventieprogramma nodig (128/156, 82%). Een hoger opleidingsniveau (33 versus 15%, p < 0,01), een blanco voorgeschiedenis wat betreft hart- en vaatziekten (87 versus 74%, p < 0,01) en een normaal LDL-cholesterol na een jaar (78 versus 63%; p < 0,01) waren geassocieerd met het lukken van de stoppoging. Deze patiënten lieten zien dat zij helemaal op eigen gelegenheid zonder preventieprogramma konden stoppen.

Het moge duidelijk zijn dat het krijgen van een myocardinfarct niet aan te raden is als primaire preventie.

Snaterse M, et al. Smoking cessation after an acute coronary syndrome: immediate quitters are successful quitters. Neth Heart J 2015;12:600-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen