Nieuws

Fysio met prik of verwijzing bij frozen shoulder hebben evenveel effect

Date
24 december 2020
Wat is de beste behandeling voor patiënten met een primaire frozen shoulder? De auteurs van een Brits gerandomiseerd multicentre onderzoek (503 patiënten) gingen het na. Zij vergeleken verschillende behandelingen met elkaar: gestructureerde fysiotherapie en een vroege corticosteroïdinjectie, manipulatie onder narcose (MUA) of een arthroscopische kapsel-release. Hun conclusie: geen van de behandelingen was klinisch significant beter dan de andere.