Nieuws

Gebruik van beslisregels bij vermoeden van VTE

Date
15 april 2021
Het correct toepassen van de klinische beslisregels bij een vermoeden van veneuze trombo-embolie (VTE) is zeer effectief en heeft een laag foutpercentage. Als de beslisregels niet goed worden toegepast leidt de aanpak echter tot een stijging van het foutpercentage en een dalende effectiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek in de Nederlandse huisartsenpraktijk.