Nieuws

Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie

Gepubliceerd
1 augustus 2012
Internet is vooral een belangrijke bron om snel aan actuele informatie over gezondheid en zorg te komen. Het lijkt een minder belangrijke rol te spelen rondom het bezoek aan de (huis)arts. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Internet en gezondheidsinformatie

Het gebruik van internet is niet meer weg te denken, ook niet binnen de gezondheidszorg. Steeds meer mensen raadplegen internet voor informatie over gezondheid en zorg. Driekwart van de ondervraagden heeft minstens één keer online naar gezondheidsinformatie gezocht in het halfjaar voorafgaand aan de vragenlijst. Onderzoek in het panel in 2000 en 2003 toonde aan dat toen respectievelijk 42% en 49% van de mensen internet gebruikte om gezondheidsinformatie te zoeken. Het gebruik is toegenomen. Waarom raadplegen mensen internet voor gezondheidsinformatie? Hoe gebruiken ze informatie van internet rondom bezoeken aan de (huis)arts? En wat doen ze met de gevonden informatie? Gaan ze bijvoorbeeld naar een (huis)arts of besluiten ze juist niet te gaan? We hebben deze vragen voorgelegd aan onze panelleden.

Internet voor snelle, actuele informatie

Mensen die op internet naar gezondheidsinformatie zoeken, doen dit vooral om snel aan actuele informatie te komen [tabel 1]. Ruim 90% gebruikt internet omdat het de snelste manier is om informatie te krijgen en meer dan 80% vanwege de beschikbaarheid van actuele informatie. Internet wordt daarentegen minder vaak gebruikt ter voorbereiding op een bezoek of na afloop van een bezoek aan een (huis)arts. In het halfjaar voorafgaand aan de vragenlijst zochten mensen op internet vooral naar omschrijvingen (83%), behandelingen (77%) en oorzaken (76%) van aandoeningen, ziekten en klachten.
Tabel 1Ik zoek op internet naar medische en/of gezondheidsinformatie omdat…* (n per stelling: 552-560).
%
dit de snelste manier is om aan informatie te komen92,0
internet actuele informatie geeft83,2
internet diepgaande/gedetailleerde informatie geeft79,4
ik wil kijken wat ik zelf aan bepaalde klachten kan doen79,1
ik een kennis/vriend/familielid wil helpen die met een bepaalde vraag zit59,4
ik graag meer te weten kom over ervaringen van andere mensen in dezelfde situatie58,3
ik me goed wil voorbereiden voordat ik naar een (huis)arts ga51,7
ik vergeten ben om bepaalde dingen aan mijn (huis)arts te vragen35,9
ik niet alles onthoud wat mijn (huis)arts me vertelt30,2
ik behoefte heb aan een second opinion28,6
ik er moeite mee heb om met sommige vragen naar de (huis)arts te gaan25,1
mijn (huis)arts me te weinig informatie geeft25,0

Vervolgstappen

Wat doen mensen met de op internet gevonden informatie [tabel 2]? Zeventien procent besluit naar een (huis)arts te gaan. Iets meer dan één op de tien mensen (11%) besluit dit juist niet te doen. Op basis van op internet gevonden informatie besluit 4% het advies van een (huis)arts niet op te volgen en 2% besluit een andere (huis)arts te bezoeken voor een second opinion. Verder zegt bijna eenderde respectievelijk een kwart van de mensen hun levensstijl te hebben aangepast en vitamines, mineralen of kruiden te hebben gebruikt op basis van de op internet gevonden informatie.
Tabel 2Op basis van de op internet gevonden informatie heb ik…* (n per stelling: 551-564).
% Ja
mijn levensstijl aangepast32,3
vitaminen, mineralen of kruiden gebruikt25,0
een afspraak met de (huis)arts gemaakt17,2
anderen geadviseerd om naar de (huis)arts te gaan15,5
besloten om niet naar de (huis)arts te gaan maar het zelf te behandelen/op te lossen11,3
mijn (huis)arts gevraagd een specifiek medicijn voor te schrijven8,7
besloten om te stoppen met het gebruik van een bepaald medicijn/volgen van een behandeling7,4
een afspraak gemaakt met een alternatieve genezer5,4
contact opgenomen met een patiëntenorganisatie4,1
besloten om het advies van de (huis)arts niet op te volgen3,6
een reactie op de informatie geplaatst op een website of weblog2,9
een andere (huis)arts bezocht voor een second opinion1,8

Tot slot

Kortom, mensen zien internet als een belangrijke bron om snel aan actuele informatie over gezondheid en zorg te komen. Ze gebruiken internet vooral als informatiebron en minder rondom het bezoek aan de (huis)arts.
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat momenteel uit ongeveer 6000 personen van 18 jaar en ouder. In april 2010 ontving een steekproef van 1398 panelleden een vragenlijst over het gebruik van internet. De samenstelling van deze steekproef was representatief voor de algemene bevolking in Nederland naar geslacht en leeftijd. De respons bij de vragenlijst was 58% (n = 808). Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel of mailen naar consumentenpanel@nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen