Nieuws

Gedaanteverwisseling

Gepubliceerd
10 september 2001

Samenvatting

Bij het maken van de plannen voor een wetenschappelijk tijdschrift waren onze voorgangers gecharmeerd van het tijdschrift Kaas. Dat blad werd door dezelfde uitgever, de firma Kruyt te Bussum, uitgegeven. H&W verscheen vanaf het eerste echte nummer 1 in een gelige gekartonneerde omslag. Het zou lezers vermoedelijk niet opvallen dat de twee bladen zo op elkaar leken, zo dacht men destijds.

Sinds 1957 is H&W al enige keren op de schop gegaan. In 1968 verdween de ‘Kaaskleur’, de gekartonneerde omslag en de advertentie op de voorpagina. Zes jaar later kwam er weer een nieuwe omslag en stapte men over van een twee- op een driekoloms opmaak. Daarna veranderde jarenlang voornamelijk de kleur van de omslag, nu eens groen dan weer blauw of bruin. In 1989 kreeg H&W een nieuwe omslag en een nieuw ‘binnenwerk’: de nu door de lezers verafschuwde zwarte balk boven de artikelen verscheen. Bij de nieuwe huisstijl van het NHG in 1998 werd de voorkant opnieuw aangepast. En nu – midden in een jaargang – opnieuw een forse gedaanteverandering. Volgens onszelf en onze lezers kon het uiterlijk van H&W een fikse opknapbeurt gebruiken. De grafisch ontwerpers Helfrich & Slotemaker hebben een nieuwe voorkant en een heel nieuw binnenwerk ontworpen. In de opmaak is de zwarte balk verdwenen, de rubrieken zijn simpel aangegeven. Alles waar de redactie voor verantwoordelijk is, heeft een rode basiskleur en alles van het NHG – nu de standaard en het katern – heeft blauw als kenmerkende kleur. De broodletter -Novarese – is makkelijk leesbaar, terwijl er toch veel tekst op een pagina kan. Omdat we nu volledig in kleur kunnen drukken, kunnen we grafieken en illustraties aanzienlijk duidelijker vormgeven. Vormgeven is letten op details, maar die moet u zelf maar opsporen. Van de gelijkenis met ‘Kaas’ is weinig meer over. Zelfs het laatste restant – het formaat – verandert per 1 januari 2002. Vanaf dat moment verschijnen we op het iets grotere A4-formaat. En vanaf dat moment verschijnt ook het katern ‘in de praktijk’ dat onder redactie van Theo Voorn op een journalistieke manier het kwaliteitsbeleid zal belichten.

Het uiterlijk van H&W kan er zo weer even tegen. Tenminste dat vinden wij. Schroom niet uw gram te spuwen als u vindt dat we de plank vreselijk hebben misgeslagen, maar reageer ook als u vindt dat het prachtig is. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen