Nieuws

Geen extra gewichtstoename door anticonceptie met alleen progestagenen

Gepubliceerd
10 oktober 2016

De hormoonspiraal, prikpil en het implantatiestaafje veroorzaken niet meer gewichtstoename dan andere anticonceptiva. Deze anticonceptiemiddelen met enkel progestagenen stonden erom bekend dat ze meer gewichtstoename veroorzaken dan combinatiepreparaten van oestrogeen en progestageen, zoals de pil. Gewichtstoename is voor veel patiënten een reden om deze middelen te staken. Een recent herziene Cochrane-review toont dat hier onvoldoende bewijs voor is.

Lopez et al. includeerden 22 onderzoeken met in totaal 11.450 personen. Van de 22 onderzoeken waren er 15 prospectief en 7 retrospectief. Slechts 5 van de prospectieve onderzoeken waren gerandomiseerd. De primaire uitkomstmaat was de verandering in lichaamsgewicht na het starten van de behandeling. De follow-upduur van de onderzoeken was minimaal 1 jaar. Vrouwen die een anticonceptiemethode met alleen progestagenen gebruikten werden vergeleken met vrouwen die geen of een andere vorm van anticonceptie gebruikten. Door de verschillende anticonceptiva die gebruikt werden, konden de resultaten niet gepooled worden.

Anticonceptiva met enkel progestagenen veroorzaakten niet meer gewichtstoename dan andere vormen van hormonale anticonceptie. De progestageen-anticonceptivagebruiksters namen wel significant meer toe in gewicht ten opzichte van vrouwen die geen anticonceptiemiddelen gebruikten. De gemiddelde gewichtstoename na 12 maanden was beperkt en bleef in het merendeel van de onderzoeken onder de 2 kg.

Door deze bevindingen kan angst voor gewichtstoename bij de overgang van een combinatiepreparaat naar middelen zoals de hormoonspiraal, prikpil of het implantatiestaafje worden weggenomen in de spreekkamer. Goede uitleg over het beperkte risico van gewichtstoename (gemiddeld < 2 kg) bij het starten van progestageen-anticonceptiva is belangrijk. Door progestageen-anticonceptiva niet neer te zetten als dikmaker zullen patiënten waarschijnlijk minder snel stoppen met de behandeling wanneer ze onverwachts een paar kilootjes aankomen. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen