Nieuws

Geen plaats voor ergometrine bij de behandeling van endometritis puerperalis

Gepubliceerd
10 juni 2001

Endometritis behoort samen met mastitis tot de meest voorkomende oorzaken van koorts in het kraambed. Koorts in het kraambed is vaak een aanleiding om de huisarts in te schakelen. Wanneer deze de diagnose endometritis stelt, is behandeling met antibiotica aangewezen. Er bestaan wisselende ideeën over het voorschrijven van ergometrine tabletten in geval van een endometritis. De NHG standaard ‘Zwangerschap en kraambed’ ziet in zo'n geval geen indicatie voor dit medicament. 1 In een vorig jaar in Huisarts en Wetenschap verschenen klinische les wordt echter voorgesteld de behandeling van endometritis puerperalis te starten met ergometrine tabletten. 2 Deze tegengestelde adviezen waren voor ons reden de literatuur na te zoeken over wat er over dit onderwerp bekend is. Het blijkt dat er de laatste 20 jaar geen onderzoek is gepubliceerd over het toepassen van ergometrine bij de behandeling van endometritis in het puerperium. Op grond hiervan is dus geen uitspraak te doen over het nut van toediening van ergometrine voor de genoemde indicatie. Wel zijn er enkele onderzoeken gepubliceerd waarin onderzocht werd of (preventieve) toediening van ergometrine tabletten in het kraambed het ontstaan van een endometritis kan voorkomen. De twee gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo gecontroleerde onderzoeken werden door ons geanalyseerd. 3,4 Beide onderzoeken kunnen geen beschermend effect van ergometrine t.a.v. het ontstaan van endometritis puerperalis aantonen. Verder is het zo dat bij oraal gebruik van ergometrine de biologische beschikbaarheid in het bloed per individu sterk wisselt. Het is juist deze orale toedieningsvorm die wordt voorgeschreven bij een endometritis. Tenslotte bestaat bij gebruik van ergometrine een risico op het ontstaan van bijwerkingen. De kans hierop is overigens groter bij intraveneuze of intramusculaire toediening. 5 Er bestaat dus geen onderbouwing voor het toedienen van ergometrine tabletten bij endometritis puerperalis. Ons advies is om dit medicament dan ook niet in het kraambed voor te schrijven.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen