Nieuws

Geen probiotica voor huilbaby’s?

Gepubliceerd
3 juli 2014
Excessief huilen zonder bekende oorzaak komt vaak voor bij zuigelingen en kan een gezin tot wanhoop brengen. Helaas zijn er weinig effectieve behandelmethoden en verschillen hulpverleners vaak in hun advies. Een recente trial in de BMJ laat zien dat ook dagelijkse toediening van probiotica (L. reuteri) de klachten niet vermindert.
Sung et al. onderzochten in Australië baby’s jonger dan 13 weken die borst- of flesvoeding kregen. Ze huilden meer dan drie dagen per week, langer dan drie uur achter elkaar. De meeste geïncludeerde kinderen kwamen van de spoedeisende hulp. Exclusiecriteria waren onder andere ernstig onderliggend lijden of vermoeden van koemelkeiwitallergie.
In totaal werden 167 kinderen gerandomiseerd. Zij kregen gedurende een maand dagelijks L. reuteri -druppels (1×108 colonyforming units), of placebo. De resultaten werden geanalyseerd met regressiemodellen, gecorrigeerd voor mogelijke confounders. De belangrijkste uitkomstmaten waren de duur van het huilen en de mate van onrust na één maand.
Het beloop van de klachten was in beide groepen gunstig. Na een maand hadden kinderen die probiotica kregen echter 49 minuten langer klachten dan de controlegroep (95%-BI 8 tot 90 minuten; p = 0,02). De secundaire uitkomsten, zoals slaaptijd en het functioneren van het gezin, waren vergelijkbaar. Schadelijke bijwerkingen zijn niet gevonden.
Probiotica komen niet voor in de aanbevelingen van de richtlijn Excessief huilen (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2013). Dit onderzoek verschaft geen reden de adviezen te veranderen voor deze lastige, heterogene groep zuigelingen. De richtlijn geeft echter ook aan dat eerdere onderzoeken mogelijk wel effect lieten zien. En op de site van BMJ stroomt de kritiek op dit onderzoek binnen. Het wachten is dan ook op de resultaten van meer trials, die momenteel lopen. Hopelijk krijgen we daarmee meer zekerheid.
Alma van de Pol

Literatuur

  • 1.Sung V, et al. Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: double blind, placebo controlled randomised trial. BMJ 2014;348:g2107.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen