Nieuws

Probiotica, lekker of gezond?

Gepubliceerd
8 februari 2016

Als kinderen gelijktijdig antibiotica en probiotica innemen, vermindert dat hun kans op antibioticagerelateerde diarree. Probiotica zorgen er waarschijnlijk voor dat de micro-organismen in de darm die door de antibiotica zijn aangetast, zich weer herstellen.

Onlangs verscheen een update van een in 2010 uitgebrachte Cochrane-review over de effectiviteit van probiotica om antibioticagerelateerde diarree bij kinderen te voorkomen. Na een uitgebreide zoekactie in de literatuur werden 23 studies gevonden die aan de kwaliteitseisen voldeden. In totaal ging het om bijna 4000 deelnemers. Er werden preparaten onderzocht die een of meerdere culturen van de volgende micro-organismen bevatten: Bacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium butyricum, Lactobacilli spp., Lactococcus spp., Leuconostoc cremoris, Saccharomyces spp. of Streptococcus spp. Het porbioticagebruik werd vergeleken met controlegroepen die placebo of geen specifieke behandeling kregen. De incidentie van antibioticagerelateerde diarree was 8% in de interventiegroep en 19% in de controlegroep (RR 0,46; 95%-BI 0,35 tot 0,61). Dit komt neer op een NNT van 10 patiënten om een geval van antibioticagerelateerde diarree te voorkomen. Preparaten die Lactobacillus rhamnosus of Saccharomyces boulardii bevatten, lijken van alle onderzochte probiotica het effectiefste. Bij 16 studies werden bijwerkingen geregistreerd, maar geen ernstige. Bijwerkingen als huiduitslag, gasvorming, buikpijn en braken komen in de controle- en interventiegroep even veel voor.

Ondanks het feit dat deze review de algehele kwaliteit van de verschillende studies als bescheiden typeert en maar één op de tien kinderen baat heeft, lijken er toch argumenten om kinderen die antibiotica voorgeschreven krijgen tevens te adviseren om gedurende die periode dagelijks probiotica te nemen. Probiotica zijn onschuldige voedingssupplementen en niet als medicijnen aan te merken. Overwegingen met betrekking tot de effectiviteit moeten daarom naast smaak en voorkeur van de patiënt geplaatst worden. Bijwerkingen bij het gebruik spelen geen grote rol. Reeds eerder werd het raadzaam geacht om voor deze indicatie probiotica te adviseren. De NHG-Standaard Acute diarree adviseert om geen probiotica aan te raden ter preventie van antibioticagerelateerde diarree. Misschien is het tijd om dat advies te herzien. Kinderen, met uitzondering van ernstig zieke en immuungecompromiteerde kinderen, lijken enige baat te hebben bij het preventief nemen van probiotica tijdens antibioticagebruik. Misschien vinden ze het nog lekker ook.

Goldenberg JZ, et al. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;(11):CD004827. doi: 10.1002/14651858.CD004827.pub3.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen