Praktijk

Geschiedenis van de huisarts

Gepubliceerd
10 mei 2002

Bestuur en leden Op 31 december 2001 bestond de studiegroep uit een bestuur van voorzitter en secretaris en 12 leden. Doel De leden van de studiegroep bereiden een publicatie voor met als werktitel: Huisarts in het Interbellum. De uitgave beoogt een levendig beeld te geven van werk en positie van ‘de’ huisarts in deze periode. Het gaat hierbij om aspecten als: opleiding, (natuur)wetenschappelijk niveau, praktijkvoering en medisch handelen, maatschappelijke positie en positie in de gezondheidszorg, overheidsbemoeienis, financiering en inkomen, organisatie, relatie met patiënten en met andere werkers in de gezondheidszorg. Naast dit algemene beeld besteden de auteurs vooral aandacht aan het kenmerkende en unieke van het beschrevene. Een centrale vraag daarbij is welke invloed genoemde ontwikkelingen hadden op het functioneren van de huisarts. De hoofdstukken worden getoetst aan de hypothese dat er in het Interbellum weinig vooruitgang was in kennis, kunde en positie van de huisarts. Doelgroep De doelgroep van de publicatie bestaat uit huisartsen, huisartsen in opleiding en ander in de geschiedenis van de geneeskunde geïnteresseerd publiek. Activiteiten Het bestuur kwam in het afgelopen jaar vijf keer bijeen, de studiegroep zes keer. Deze bijeenkomsten waren gewijd aan historische oriëntatie, probleemstelling, hypothesen en aan opzet en hoofdstukindeling van het boek. In een extra studiedag in december debatteerden de leden onder meer over problemen die zich bij het (bronnen) onderzoek kunnen voordoen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen