Nieuws

Gevolgen van routinematige maagprotectie

Gepubliceerd
25 juni 2009

Onderzoek naar schade die medicatie kan aanrichten is spaarzaam. Recent verscheen in JAMA een retrospectief onderzoek naar de vermindering van het remmende effect op de bloedplaatjesaggregatie door clopidogrel bij gelijktijdig gebruik van een protonpompremmer (PPI). Bekend was dat zowel clopidogrel als PPI in de lever gebruikmaken van metabole processen gemedieerd door cytochroom P450 iso-enzymen. Na opname vanwege een acuut coronair syndroom (ACS) kregen ruim 5000 patiënten aspirine en clopidogrel voorgeschreven met daarbij preventief tegen gastro-intestinale bloedingen een PPI (veelal omeprazol). Zij werden vergeleken met bijna 3000 patiënten die na opname alleen de duale antibloedplaatjestherapie zonder PPI hadden gekregen. Dood of heropname vanwege ACS tijdens de follow-up van gemiddeld 521 dagen vond plaats bij 30% van de patiënten met PPI en bij 21% zonder PPI. Uit multivariate analyses kwam een 25% verhoogd risico voor dood en heropname vanwege ACS in de groep met PPI . Hoewel een odds ratio van 1,25 (95% BI 1,11-1,41) niet heel groot is, behoeft deze uitkomst wel onze aandacht aangezien het absolute aantal van potentiële interacties hoog kan zijn. Artsen schrijven immers vaak PPI voor bij patiënten met ACS. Dit onderzoek was retrospectief en daarom gevoelig voor bias, maar in afwachting van prospectief onderzoek met een meer diverse patiëntengroep, waarschuwen de onderzoekers om na opname voor een ACS alleen bij een bestaande indicatie profylactisch PPI voor te schrijven naast de clopidogrel. (GH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen