Nieuws

Gewichtsverlies alleen is geen goede voorspeller voor kanker

Gepubliceerd
8 oktober 2020
Onbedoeld gewichtsverlies wordt vaak gezien als alarmsymptoom voor kanker, maar kan ook wijzen op aandoeningen als hartfalen, COPD of stress en blijft in een kwart van de gevallen onverklaard. De voorspellende waarde van alleen gewichtsverlies voor kanker is laag en aanvullend onderzoek is vooral geïndiceerd wanneer gewichtsverlies samengaat met orgaanspecifieke symptomen. Dat concluderen Britse onderzoekers op basis van gegevens uit een eerstelijns database.
0 reacties

Uit de Clinical Practice Research Datalink (CPRD), een representatieve eerstelijns database, werden 63.973 gevallen (≥ 18 jaar met onverklaard gewichtsverlies van ≥ 5% binnen 6 maanden) gematcht met 266.471 controlegevallen zonder gewichtsverlies. In de eerste 6 maanden werd de diagnose kanker gesteld bij 2,1% van de mannen en 1,0% van de vrouwen met gewichtsverlies tegenover respectievelijk 1,1% (mannen) en 0,9% (vrouwen) zonder gewichtsverlies. De positief voorspellende waarde (pvw) voor de diagnose kanker binnen 6 maanden (het percentage personen met gewichtsverlies dat ook daadwerkelijk kanker kreeg) is 2,05% bij mannen en 0,97% bij vrouwen van alle leeftijden en overschrijdt daarmee niet de 3% waarbij volgens het National Institute for Health and Care Excellence verder onderzoek is geïndiceerd. Voor mannen boven de 50 jaar die ooit hebben gerookt is de pvw wel > 3% (3,06%; 95%-BI 2,62 tot 3,55). 

Bijkomende symptomen verhogen de pvw tot boven de 3% met name bij oudere patiënten: buikpijn (pvw ♀ 3,99% en ♂ 7,03% bij 60-80 jaar; ♀ 3,55% en ♂ 7,58% ≥ 80 jaar), verlies van eetlust (pvw ♀ 3,43% en ♂ 8,40% bij 60-80 jaar; ♀ 3,69% en ♂ 8,19% ≥ 80 jaar), veranderd ontlastingspatroon (pvw ♀ 7,37% ≥ 80 jaar), dysfagie (pvw ♂ 10,42% bij 60-80 jaar; ♂ 6,17% ≥ 80 jaar). 

Ongewild gewichtsverlies alleen wijst in minder dan 3% van de gevallen op kanker en (invasief) aanvullend onderzoek op korte termijn is niet geïndiceerd, behalve bij mannen boven de 50 jaar die ooit hebben gerookt. De kans op kanker neemt toe wanneer er naast gewichtsverlies ook (orgaanspecifieke) symptomen aanwezig zijn of er bij aanvullend onderzoek bijkomende signalen zijn. In dat geval is verwijzing of verder onderzoek wel geïndiceerd. 

Literatuur

  • Nicholson BD, et al. Prioritising primary care patients with unexpected weight loss for cancer investigation: diagnostic accuracy study. BMJ2020;370:m2651.
  • Nicholson BD, et al. The association between unexpected weight loss and cancer diagnosis in primary care: a matched cohort analysis of 65,000 presentations. Br J Cancer 2020;122:1848-56.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen