Nieuws

Ggz-cursus helpt patiënten met milde depressieve klachten uit de put

Gepubliceerd
10 april 2007

De ggz-cursus ‘In de put, uit de put’ vermindert depressieve klachten voor langere tijd, maar voorkomt een depressie niet. Patiënten met depressieve symptomen leren in deze cursus hun stemming op een positieve manier te beïnvloeden. De cursus bleek eerder al effectief voor de behandeling van depressie.1 Allart-van Dam et al.2 onderzochten nu het preventieve effect van de cursus op langere termijn. De onderzoekers includeerden in een RCT in totaal 104 volwassenen met subklinische depressieve symptomen. Zij hadden geen ernstige depressie, maar wel een score van 10 of hoger op de Beck Depression Inventory (BDI). Zij vervolgden de patiënten 12 maanden. Patiënten in de interventiegroep volgden 12 sessies in 3 maanden, patiënten in de controlegroep konden op eigen initiatief hulp zoeken. Na 6 en 12 maanden waren de depressieve symptomen in de interventiegroep significant verminderd. Bij nadere analyse gold dit effect echter alleen voor de patiënten die bij aanvang van het onderzoek zeer milde symptomen hadden (BDI-score van 14 of minder). De cursus had geen preventief effect: in 12 maanden ontwikkelden in beide groepen een kwart van de patiënten een depressie (interventiegroep 27,3%; controlegroep 25,0%). Echter, de gangbare hypothese is dat een vermindering van depressieve symptomen leidt tot een lager risico op het ontwikkelen van een depressie. Daarom verwachten de onderzoekers dat deze cursus mogelijk toch een preventief effect heeft. Dat hebben zij in dit onderzoek niet kunnen aantonen; daarvoor was de follow-up van 12 maanden mogelijk ook te kort. Deelname aan de cursus leidde niet tot minder gebruik van antidepressiva of andere medische zorg, waardoor de kosteneffectiviteit betwijfeld kan worden. Samengevat kan de cursus een depressie niet voorkómen maar is de cursus wel effectief voor de behandeling van milde depressieve klachten. Ofwel: willen we een licht sombere patiënt uit de put laten klimmen, dan is deze cursus zeker geschikt. (Eric Wierda)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen