Nieuws

Goede communicatie vermindert voorschriften

Gepubliceerd
1 september 2015
Als huisartsen behandeladviezen geven die ouders zelf kunnen uitvoeren om de klachten en symptomen van hun kinderen met luchtweginfecties te verminderen, en tegelijkertijd ook uitleggen dat in veel gevallen anti­biotica ongeschikt zijn bij een (virale) infectie schrijven huisartsen waarschijnlijk minder antibiotica voor. De (ouders van) patiënten beoordelen de zorg dan toch als positief.
Het inzetten van deze positieve behandeladviezen (dat wat je zelf kan doen) en negatieve behandeladviezen (dat wat geen zin heeft) wordt binnen de Nederlandse huisartsgeneeskunde al onderwezen en uitgevoerd. Amerikaans onderzoek in Seattle onderschrijft nu de werking ervan. In dit cross-sectionele onderzoek werden 1285 kinderen met bovensteluchtwegklachten gezien door 1 van de 28 artsen uit 10 verschillende praktijken. De artsen vulden symptomen, lichamelijk onderzoek, diagnoses en behandeling in op vragenlijsten. Ouders vulden vragenlijsten in over communicatie van de arts en hun beoordeling van de zorg.
Multivariate analyse liet zien dat wanneer positieve behandeladviezen gecombineerd werden met negatieve behandeladviezen het risico op een antibioticumvoorschrift met 85% afnam (aRR = 0,15; 95% -BI 0,06 tot 0,40; p &lt 0,001). Ouders die de gecombineerde behandeladviezen kregen gaven de hoogst mogelijke beoordeling (10 op de schaal 1-10) over de zorg (aRR 1,16; 95%-BI 1,01 tot 1,34).
Marloes Minnaard

Literatuur

  • 1.Mangione-Smith R, et al. Communication practices and antibiotic use for acute respiratory tract infections in children. Ann Fam Med 2015;13:221-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen