Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 9

Jaargang
58

Nieuws

 • Maagbescherming nodig bij lage dosering acetylsalicylzuur?

  We schrijven als secundaire preventie bij CVRM vaak lage doses acetylsalicylzuur voor. De NHG-Standaard Maagklachten geeft aan dat het risico op maag-darmcomplicaties bij gebruik van acetylsalicylzuurderivaten is verhoogd, ook bij lage doseringen. Een meta…

 • Onderwijs in evidence based medicine aan huisartsopleiders

  In de opleiding tot huisarts is een belangrijke taak weggelegd voor de huisartsopleiders. In het eerste en derde jaar van de opleiding werkt de aios een jaar in de praktijk van een huisarts-opleider. De opleider is een belangrijk rolmodel voor de aios, puttend uit een ruime ervaring in…

 • Burgerhulpverlening bij acute hartstilstand

  Cardiopulmonale resuscitatie (CPR), uitgevoerd door leken in afwachting van professionele hulpverlening, heeft een gunstig effect op de overlevingskansen van patiënten met een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Tot voor kort was er…

 • Maagzuurremmers en NSAID’s of aspirine

  Per 1 januari 2012 is de vergoeding voor maagzuurremmers veranderd. Patiënten die maagzuurremmers korter dan 6 maanden gebruiken, moeten deze zelf betalen. Patiënten die maagzuurremmers langer dan 6 maanden krijgen voorgeschreven, moeten de eerste 15 dagen zelf betalen. Al vanaf de aankondiging…

 • ADHD bij kinderen

  In hun commentaar stellen Luman en De Zeeuw dat de NHG-Standaard ADHD bij kinderen de richtlijnen inzake diagnostiek en behandeling scherper zou moeten formuleren. Ter staving van deze mening refereren zij diverse malen aan het rapport van de Gezondheidsraad over ADHD. Uit het feit dat in dit…

 • Goede communicatie vermindert voorschriften

  Als huisartsen behandeladviezen geven die ouders zelf kunnen uitvoeren om de klachten en symptomen van hun kinderen met luchtweginfecties te verminderen, en tegelijkertijd ook uitleggen dat in veel gevallen anti­biotica ongeschikt zijn bij een (virale)…

 • Eerstelijnszorg voor patiënten met kanker

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Visus testen met de smartphone

  De huisarts test een verminderde visus normaliter met een visuskaart. Een nadeel hiervan is de benodigde ruimte van 5 meter en de tijd die het kost om te testen. Nieuw onderzoek laat zien dat een visustest op een smartphone even snel en betrouw­baar is. …

 • Informatieboekje bij thermometer klopt vaak niet

  Koorts bij kinderen is een van meest frequente redenen om contact te zoeken met de huisarts. De meeste ouders hebben een thermometer in huis. Maar klopt de informatie die daarbij geleverd wordt wel? Onderzoek in Groot-Britannië laat zien dat dit meestal niet…

 • Kinderen met koorts op de huisartsenpost: ervaringen van huisartsen

  Kinderen met koorts op de huisartsenpost kunnen een diagnostisch dilemma zijn. De kans op ernstige pathologie is klein, maar de huisarts moet het wel in één keer goed doen. Dit leidt tot frustraties bij de huisarts. Maastrichtse…

 • ‘Het nut van een geïntegreerd COPD-zorgprogramma is dubieus’

  In december promoveerde Annemarije Kruis op haar proefschrift The effectiveness of integrated disease management in COPD patients. Zij won daarmee tijdens de NHG-Wetenschapsdag de Teles­phorusprijs*, reden om haar met enige voorrang te vragen naar haar…

 • Behandeling van angst zonder psychotherapeut?

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context Niet…

 • Van fouten kun je leren

  Wie maakt er nooit fouten? Niemand toch, fouten maken is immers menselijk. Wordt de fout daar minder erg om? Nee, natuurlijk niet. In dit nummer staat het onderzoek van Petra Klein-Puite over een honderdtal huisartsen en huisartsen-in-opleiding die de moed hadden hun diagnostisch verwijsgedrag te…

 • Lokale nitraten bij het fenomeen van Raynaud

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Als medicamenteuze behandeling van het fenomeen van Raynaud worden…

Wetenschap

 • Het gebruik van de fecaaloccultbloedtest

  De fecaaloccultbloedtest (FOBT) kan rectaal bloedverlies opsporen, maar heeft een te lage sensitiviteit om colorectale kanker te kunnen uitsluiten. De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies ontraadt het testen van feces op occult bloed. …

 • Is zesmaandelijkse controle bij type-2-diabetes haalbaar?

  Momenteel bevelen de diabetesrichtlijnen aan, alle DM2-patiënten driemaandelijks te controleren, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze controlefrequentie. De controlefrequentie is niet gerelateerd aan de…

 • Op weg naar een ideale uitleg

  Huisartsen vinden het geven van uitleg van klachten zonder ziekte (SOLK) moeilijk. Een voor de patiënt acceptabele uitleg van SOLK is essentieel voor geruststelling van de patiënt. …

Praktijk

 • Kennistoets: antwoorden

  1 b Genders R. ‘Dokter, ik zweet te veel’: hyperhidrose in de praktijk. Huisarts Wet 2015;58:492-5. 2 d Genders R. ‘Dokter, ik zweet te veel’: hyperhidrose in de praktijk. Huisarts Wet 2015;58:492-5. 3 d Genders R. ‘Dokter, ik…

 • ‘Dokter, ik zweet te veel’: hyperhidrose in de praktijk

  Een belangrijk onderscheid is dat tussen primaire en secundaire hyperhidrose. Primaire hyperhidrose is vooral lokaal, secundaire hyperhidrose is doorgaans gegeneraliseerd. …

 • Gastro-oesofageale reflux bij zuigelingen

  Bij gastro-oesofageale reflux is er terugvloed van maaginhoud in de slokdarm, met of zonder regurgitatie en spugen. Als dit asymptomatisch is, is er sprake van gastro-oesofageale reflux (GER). Van gastro-oesofageale refluxziekte (GERZ) wordt gesproken als het leidt tot hinderlijke klachten…

 • Primum non nocere

  Wetenschap is niet waardenvrij. De Nederlandse huisartsen beoefenen hun vak en wetenschap met een zeer expliciete morele waarde als richtsnoer: allereerst: geen schade doen . Dit wordt nogal eens vertaalt als ‘niks doen, tenzij je weet dat het je patiënt voordeel zal brengen’. Dat botst…

 • Kennistoets: vragen

  1. Welke omschrijving past het best bij de aandoening primaire (lokale) hyperhidrose? Nachtzweten komt bij deze aandoening voor. De klachten beginnen rond de puberteit. De…

 • Regelzucht

  De afgelopen twintig jaar zag ik steeds meer toetsen en formulieren de huisartsopleiding binnenkomen. Zelf heb ik nooit één examen hoeven doen om huisarts te worden, maar de huidige aios hebben zo’n vier toetsen per jaar af te leggen. En ze komen niet verder als ze niet een stapel formulieren…

 • Tekenbeet

  Huisartsen zien steeds vaker patiënten met vragen over (huiduitslag na) een tekenbeet. De laatste jaren is er veel discussie geweest over diagnostiek en beleid bij (mogelijke) lymeziekte. Hoe kun je de patiënt het best informeren? Wat is het juiste beleid na een tekenbeet? …

 • Nekpijn

  Huisartsen zien veel patiënten met nekpijn: 1 op de 4 klachten over het bewegingsapparaat gaat over nekpijn. De incidentie in de huisartsenpraktijk bedraagt volgens het laatste NIVEL-rapport 12,3 per 1000 patiënten per jaar. De nek bevat in een klein gebied veel…

 • Chorea van Sydenham

  Op de huisartsenpost zagen wij een 11-jarig meisje dat geen controle had over bewegingen van haar linkerarm en -voet. Twee weken eerder had ze gedurende ongeveer acht dagen een episode van malaise doorgemaakt met hoesten, hoge koorts, keelpijn en misselijkheid. Dit ging gepaard met tintelingen in…

Richtlijn

 • De nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

  Deze maand verschijnen de NHG-Zorgmodules Leefstijl, met richtlijnen over de advisering en begeleiding van uw patiënten bij alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Als smaakmaker leest u hieronder een samenvatting van de inleidende hoofdstukken …