Nieuws

Goede ondersteuning bij CVRM

Gepubliceerd
1 mei 2020
De herziene NHG-Standaard CVRM leverde veel discussie op. Nu de verhoogde bloeddrukken in de beroepsgroep en in de media weer enigszins zijn genormaliseerd, zullen huisartsen en praktijkondersteuners met de nieuwe richtlijn aan de slag moeten. Dit boek biedt daarbij zeer bruikbare en praktische ondersteuning.
0 reacties

In deze geheel herziene NHG-uitgave bieden de auteurs handvatten voor het leveren van CVRM, met als uitgangspunt de NHG-Standaard CVRM en de bijbehorende Praktische handleiding. In vergelijking met de vorige editie ligt de nadruk nu meer op de praktische uitvoering. De auteurs veronderstellen dat er al een CVRM-spreekuur is opgezet, wat in veel praktijken ook zo is.

Dit toegankelijke boek bestaat uit vier delen met veel inzichtelijke tabellen, stroomdiagrammen en stappenplannen. De leeswijzer en de schematisch weergegeven inhoud aan het begin van een aantal hoofdstukken maken het boek ook zeer bruikbaar als naslagwerk. In dat licht is het jammer dat het register zo opvallend summier is.

Het boek begint met de verschillende fasen in het zorgproces, van case-finding, via instellen behandeling tot controlebeleid. Het tweede deel bespreekt de mogelijkheden voor medicamenteuze behandeling. De laatste twee delen omvatten protocollen en bijlagen: deels overzichten uit de NHG-Standaard en Praktische handleiding, deels ondersteunende documenten die hierop een mooie aanvulling vormen. Handig om offline erbij te nemen. De protocollen en bijlagen zijn ook te vinden op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina en dat biedt de mogelijkheid om de protocollen als Word-bestand te downloaden en aan te passen aan de eisen van de eigen praktijk. Zorg op maat voor de hulpverlener dus!

Ook zorg op maat voor de patiënt? Hoewel de auteurs benoemen dat de NHG-Standaard is bedoeld om persoonsgericht te kunnen werken met ruimte voor gedeelde besluitvorming, leiden de tabellen, stroomdiagrammen en stappenplannen hier soms van af. Een minpuntje van dit verder zeer handzame boek voor (toekomstige) huisartsen en praktijkondersteuners.

Waardering: ●●●●

Den Boer JKW, Nijs MM. CVRM in de huisartsenpraktijk | Utrecht/Houten: NHG/Prelum, 2019 | ISBN 9789085621652 | 170 pagina’s | € 49,30

Den Boer JKW, Nijs MM. CVRM in de huisartsenpraktijk | Utrecht/Houten: NHG/Prelum, 2019 | ISBN 9789085621652 | 170 pagina’s | € 49,30

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen