Nieuws

Goede ondersteuning bij CVRM

Datum
1 mei 2020
De herziene NHG-Standaard CVRM leverde veel discussie op. Nu de verhoogde bloeddrukken in de beroepsgroep en in de media weer enigszins zijn genormaliseerd, zullen huisartsen en praktijkondersteuners met de nieuwe richtlijn aan de slag moeten. Dit boek biedt daarbij zeer bruikbare en praktische ondersteuning.