Nieuws

Groepstraining en medicatietrouw bij DM2

Gepubliceerd
5 november 2020
Patiënten met diabetes type 2 (DM2) krijgen reguliere controleafspraken, waarin ook zelfmanagement aan de orde komt. Het heeft slechts een marginaal positief effect op de toch al goede medicatietrouw van deze patiënten om naast die standaard afspraken ook nog groepstraining te geven. Dat blijkt uit een Nederlands eerstelijns RCT.
0 reacties

In dit open-labelonderzoek kregen 203 deelnemende patiënten die DM2 hadden 2 groepssessies, waarin de begeleiders algemene informatie gaven en ook aandacht besteedden aan persoonlijke risicofactoren en doelen van gedragsverandering. Na 6 maanden kreeg ook de controlegroep de interventie aangeboden. De primaire uitkomstmaat was medicatieadherentie, gemeten via uitgiftedata van de apotheek en zelfrapportage. 

Van 108 (53%) patiënten waren voldoende gegevens voor analyse beschikbaar. Bij aanvang van het onderzoek was de medicatieadherentie hoog en na 6 maanden was die een fractie hoger in de interventiegroep (100% versus 97,7%; p = 0,005). Ook was het aantal patiënten in de interventiegroep dat 1 of meerdere ‘drug holidays’ (> 3 dagen onderbrekingen in medicatie-uitgifte) nam lager (12 (25%) versus 28 (54%); RR 0,6; 95%-BI 0,4 tot 0,8)). Na 12 maanden waren er echter geen verschillen meer. Er waren ook geen verschillen in zelfrapportage op enig tijdspunt. 

Dat er zo weinig verbetering zichtbaar was heeft vermoedelijk te maken met een plafondeffect bij reeds hoge adherentie. De resultaten sluiten aan bij een andere publicatie op basis van dezelfde brondata. Daarin werd geen verschil gevonden in actieve deelname aan een zelfmanagement e-health-platform met of zonder groepstrainingen. Ook de motivatie voor groepstrainingen is een punt van aandacht: van de interventiegroep bezocht maar 82% ten minste 1 van de 2 groepsbijeenkomsten. Na 6 maanden nam slechts 19% van de controlegroep (16/82 patiënten) deel aan de bijeenkomsten.  Samengevat: proactieve groepstraining voor zelfmanagement, al dan niet ondersteund met een online platform, lijkt nauwelijks bij te dragen aan de toch al hoge medicatietrouw van patiënten met DM2 in Nederland. 

Literatuur

  • Du Pon E, et al. Effects of the Proactive Interdisciplinary Self-Management (PRISMA) Program on online care platform usage in patients with type 2 diabetes in primary care. A Randomized Controlled Trial. J Diabetes Res 2020;2020:5013142.
  • Du Pon E, et al. Effects of a Proactive Interdisciplinary Self-Management (PRISMA) program on medication adherence in patients with type 2 diabetes in primary care: a randomized controlled trial. Patient Prefer Adherence 2019;13:749-59.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen