Praktijk

Hartinfarct bij vrouwen, een diagnose met vertraging

Gepubliceerd
16 december 2020
Een obstructie door atherosclerose in de coronaire vaten veroorzaakt zowel bij mannen als bij vrouwen de kenmerkende klachten van een myocardinfarct. Bij vrouwen heeft coronaire atherosclerose echter vaker dan bij mannen een niet-obstructief karakter. Dit andere patroon van atherosclerose leidt tot andere klachten, die niet altijd herkend worden.
0 reacties
MINOCA-infarct
Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt vaker bij mannen voor, difuse niet-obstructieve atherosclerose (B) komt vaker bij vrouwen voor
© Maas 2011

De kern

  • Bij een myocardinfarct presenteren vrouwen minder vaak dan mannen het klassieke patroon van pijn op de borst.

  • Vrouwen hebben vaker dan mannen klachten van misselijkheid, braken, dyspneu, duizeligheid en extreme vermoeidheid.

  • Bij vrouwen treedt vaker een diffuse wandstandige niet-obstructieve atherosclerose op in plaats van het mannelijke obstructieve patroon.

  • Roken en diabetes verhogen bij vrouwen het risico op een myocardinfarct sterker dan bij mannen.

  • Zwangerschapsdiabetes en (pre-)eclampsie verhogen het risico op myocardinfarct en moeten in het dossier als cardiovasculaire risicofactoren worden aangemerkt.

Casus | Mevrouw Jansen

Mevrouw Jansen, 53 jaar, fietst van haar werk naar huis. Ze voelt zich niet lekker, is buiten adem en heeft een benauwd gevoel op de borst. Thuis belt ze de huisarts voor een afspraak. Ze wil praten over spanningen op het werk. Vanwege een faillissement wordt ze misschien werkloos. Ze slaapt slecht, is snel geïrriteerd en krijgt lichamelijke klachten. De assistente leest in het dossier dat mevrouw Jansen geen chronische aandoeningen heeft en geen medicatie gebruikt, maar wel bekend is met hyperventilatie. Ze maakt een afspraak voor het middagspreekuur daags erna.

Het myocardinfarct of acuut coronair syndroom (ACS) kan worden ingedeeld op basis van de uitkomsten van het ecg: met ST-segmentelevatie (STEMI) en zonder ST-segment-elevatie (NSTEMI).13 Een andere indeling is op basis van de uitkomst bij hartkatheterisatie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen myocardinfarct met of zonder obstructie van de coronaire vaten. Dit laatste type noemt men myocardial infarction in the absence of obstructive coronary artery disease ((MINOCA). Een ACS vraagt om snel handelen. Recent observationeel onderzoek op een Nederlandse huisartsenpost wees uit dat dat bij mannen en vrouwen met even veel urgentie gebeurt, maar in de meeste internationale onderzoeken verstrijkt er bij vrouwen meer tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose dan bij mannen.48 Vrouwen hebben na een infarct een 1,4 keer zo grote kans om in het ziekenhuis te overlijden als mannen.159 Als reden voor overlijden wordt aangevoerd dat artsen de klachten van vrouwen bij een myocardinfarct minder snel herkennen.5 Vrouwen leggen ook zelf meestal geen relatie tussen de klachten en een hartaandoening. Bovendien hebben ze 2 maal zo vaak hyperventilatie (zoals mevrouw Jansen) of depressieve klachten, wat de interpretatie van de klachten bemoeilijkt.1011

Vervolg casus | Mevrouw Jansen op het spreekuur

Op het spreekuur blijkt dat mevrouw Jansen vaker klachten van benauwdheid heeft. Deze zakken altijd snel in rust, maar nu niet. Ze voelde geen druk of pijn op de borst en ze was duizelig, misselijk en angstig, maar het was anders dan bij hyperventilatie. Gisteren waren de klachten heviger, maar de duizeligheid blijft. Ze vertelt dat de spanningen haar doodmoe maken. Patiënte rookt sinds haar 20e, haar vader is op 55-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De huisarts vertrouwt het niet, overlegt met de cardioloog en stuurt mevrouw direct met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp. De cardioloog stelt een myocardinfarct vast.

Vrouw-manverschillen in het klachtenpatroon

Kenmerken van een myocardinfarct, zowel bij mannen als bij vrouwen, zijn drukkende pijn op de borst die kan uitstralen naar de kaken, schouderbladen, oksels en linker- of rechterarm, en vegetatieve symptomen.15712 Er zijn echter verschillen in de prevalentie van deze kenmerken: 40% van de vrouwen heeft géén pijn op de borst, tegenover 30% van de mannen.351214 Hoe jonger de vrouw, hoe minder vaak drukkende pijn op de borst.713 Vrouwen presenteren zich daarentegen 5 maal zo vaak als mannen met een onaangenaam gevoel in de borst, met pijn op de borst in rust of met pijn die niet overgaat bij verminderen van de activiteit [infographic 1 en tabel 1 (appendix)].1516

Klachten bij myocardinfarct
Vrouw-manverschillen in klachten bij een myocardinfarct
© Erik Wiegers

Infographic 1 | Vrouw-manverschillen in klachten bij een myocardinfarct

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Vrouw-manverschillen in risicofactoren

De risicofactoren voor myocardinfarct zijn bij vrouwen anders dan bij mannen. Zo is er een aantal risicofactoren met betrekking tot zwangerschap en menopauze die de huisarts apart in het dossier zou moeten noteren [infographic 2 en tabel 2 (appendix)].

Risicofactoren voor myocardinfarct
Vrouw-manverschillen in risicofactoren voor een myocardinfarct
© Erik Wiegers

Infographic 2 | Vrouw-manverschillen in risicofactoren voor een myocardinfarct

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Sommige risicofactoren hebben bij vrouwen een andere impact dan bij mannen [infographic 3 en tabel 3 (appendix)]. Op het moment dat de diagnose ‘myocardinfarct’ gesteld wordt, hebben vrouwen vaker dan mannen diabetes (RR 1,43; 95%-BI 1,28 tot 1,61) en hypertensie (RR 1,29; 95%-BI 1,21 tot 1,38).58 Er zijn risicofactoren, zoals roken op jongere leeftijd, die het risico op een myocardinfarct bij vrouwen zeer aanzienlijk verhogen.

Vrouwspecifieke risicofactoren myocardinfarct
Vrouwspecifieke risicofactoren voor een myocardinfarct
© Erik Wiegers

Infographic 3 | Vrouwspecifieke risicofactoren voor een myocardinfarct

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Auto-immuunziekten en inflammatoire ziekten verdubbelen het risico op een myocardinfarct en hun prevalentie is bij vrouwen hoger dan bij mannen: de prevalentie van reumatoïde artritis is 3 maal zo hoog, die van de ziekte van Sjögren en de ziekte van Hashimoto zelfs 10 maal zo hoog.7 Deze risicofactoren zijn derhalve voor vrouwen in het bijzonder van belang.1929

Sekseverschillen bij atherosclerose

De meest voorkomende oorzaak van een myocardinfarct is obstructie van een of meer coronaire vaten.3031 Bij mannen zijn de vernauwingen meestal gelokaliseerd in een van de grote kransslagaderen en treden ze vaak op jongere leeftijd op dan bij vrouwen. Vrouwen zijn gemiddeld 7-10 jaar ouder dan mannen als ze een myocardinfarct krijgen 781219 Bij vrouwen verloopt atherosclerose in de grote coronaire vaten trager dan bij mannen. De atherosclerose toont daarbij vaker een diffuus en wandstandig patroon over een langere lengte, waardoor de doorstroming vermindert zonder dat er volledige afsluiting optreedt: het MINOCA-infarct [figuur 1].3032 Ook de kleine uitlopers van de kransslagaders hebben bij vrouwen vaker vernauwingen; men noemt dit het microvasculair syndroom [figuur 2].8

Figuur 1 | Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt vaker bij mannen voor, difuse niet-obstructieve atherosclerose (B) komt vaker bij vrouwen voor

MINOCA-infarct
Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt vaker bij mannen voor, difuse niet-obstructieve atherosclerose (B) komt vaker bij vrouwen voor
© Maas 2011

Figuur 2 | Het microvasculair syndroom (A) en het klassieke patroon van atherosclerose in de coronairen (B)

Microvasculair syndroom
Het microvasculair syndroom (A) en het klassieke patroon van atherosclerose in de coronairen (B)
© Maas 2011

Coronairangiografie (CAG) is geschikt om een obstructie aan te tonen in de grote vaten, maar als diagosticum voor vrouwen is CAG minder geschikt omdat een myocardinfarct bij hen minder vaak door een obstructie wordt veroorzaakt. Dit sekseverschil heeft onder andere te maken met oestrogenen. Oestrogenen hebben via oestrogeenreceptoren een direct vaatverwijdend effect op de aanwezige alfa- en bètareceptoren in de vaatwand, en werken daardoor preventief op de afzetting van obstructieve atheroomplaques. Dit is ook de reden dat roken voor premenopauzale vrouwen een 3 tot 4 maal ernstigere risicofactor is dan voor mannen.8131920 Roken vermindert namelijk de activiteit van de oestrogeenreceptoren, waardoor het vaatverwijdende effect van de oestrogenen verdwijnt.14 Bovendien heeft nicotine een protrombotisch effect en doet het de endotheeldisfunctie toenemen.

Karakteristieke myocardinfarcten bij vrouwen

Zoals hierboven beschreven werd, hebben vrouwen vaker dan mannen een MINOCA, een niet-obstructief infarct waarbij de zuurstofvoorziening van het myocard tekortschiet zonder dat er sprake is van acute obstructie van een coronairarterie.2 Een MINOCA kan verschillende oorzaken hebben, waarvan er 3 bijna exclusief bij vrouwen voorkomen: microvasculaire disfunctie, spontane coronaire dissectie (vooral bij jongere vrouwen) en takotsubocardiomyopathie (vooral bij oudere vrouwen).

Coronaire microvasculaire disfunctie

Coronaire microvasculaire disfunctie is verantwoordelijk voor 3-8% van alle myocardinfarcten bij mannen en vrouwen samen, maar 80-90% van de patiënten met microvasculaire disfunctie is vrouw.7 De oorzaak kan structureel zijn (bijvoorbeeld atherosclerotische micro-embolisatie), extravasculair (perivasculaire fibrose of compressie door hypertrofie, bijvoorbeeld bij langdurige hypertensie en diabetes) of functioneel (het endotheel geeft te weinig vaatverwijdende stoffen zoals stikstofoxide af).7

Spontane coronaire dissectie (SCAD)

Bij vrouwen jonger dan 45 jaar met een hartinfarct is de oorzaak vaak spontane coronaire dissectie (SCAD).68 SCAD is verantwoordelijk voor 1-4% van de totale incidentie van myocardinfarct en 90% van de patiënten met een SCAD is vrouw.7 Door een scheur stroomt er bloed tussen 2 lagen van de vaatwand van de coronairarterie, met kans op bloedstolsels of trombose. De arterie wordt hierdoor minder doorgankelijk, de bloeddoorstroming wordt belemmerd en er ontstaan klachten van een myocardinfarct. Een SCAD ontstaat vaak in de linker a. coronaria descendens en is geassocieerd met de partus, extreme fysieke en psychische belasting, ingrepen aan de coronaria, ernstige vaatspasmen (bijvoorbeeld na cocaïnegebruik), hypertensie, bindweefselaandoeningen (bijvoorbeeld fibromusculaire dysplasie) en vaatontstekingen.78

Takotsubocardiomyopathie

Het viskruikinfarct oftewel takotsubocardiomyopathie is verantwoordelijk voor 2-3% van de totale incidentie van myocardinfarct en komt bijna exclusief voor bij postmenopauzale vrouwen.7 De klachten lijken sprekend op die van een klassiek myocardinfarct, maar bij hartkatheterisatie wordt geen coronaire occlusie aangetroffen. In plaats daarvan ziet men regionale wandbewegingsstoornissen, vooral bij de voorwand en de apex (apical ballooning syndrome). Het infarct wordt meestal uitgelokt door een hevige emotionele stressvolle gebeurtenis, waarbij plotse verhoging van de sympathicusactiviteit (cortisol en adrenaline) leidt tot acute disfunctie van het myocard.

Wat kan de huisarts doen?

Vrouwen presenteren zich vaker dan mannen met symptomen en tekenen die wijzen op myocardiale ischemie zonder obstructief coronarialijden. Pijn op de borst is het meest voorkomende symptoom van een myocardinfarct, zowel bij mannen als bij vrouwen, maar komt bij vrouwen minder vaak voor. Pijn tussen de schouderbladen, in de nek en in de kaak komen bij vrouwen weer vaker voor dan bij mannen. Verder kunnen zowel de bijkomende symptomen als de risicofactoren verschillen.

Het is belangrijk dat huisartsen zich bewust zijn van de vrouw-manverschillen in symptomen bij een myocardinfarct, bijvoorbeeld dat bij vrouwen vaker sprake zal zijn van palpitaties, misselijkheid en extreme vermoeidheid. Het maakt dat ze alerter zijn op een mogelijk myocardinfarct bij vrouwelijke patiënten, zodat de behandeling tijdig gestart wordt.

Ook is het belangrijk om als huisarts de risicofactoren op myocardiale ischemie bij vrouwen nauwkeuriger in kaart te brengen en aan te pakken. Te denken valt aan het aankaarten van roken bij premenopauzale vrouwen en aan het noteren van specifieke risicofactoren (zwangerschap, menopauze) inclusief episode en ICPC in het dossier. Het loont de moeite vrouwen met deze risicofactoren actief op te roepen voor een CVRM-controle en het cardiovasculair risico met hen te bespreken.

Conclusie

Zowel huisartsen als hun vrouwelijke patiënten herkennen de symptomen van een myocardinfarct bij vrouwen niet altijd. Daardoor, en doordat de vrouwspecifieke risicofactoren niet altijd correct meegewogen worden, kan vertraging optreden in de diagnose en volgt uiteindelijk een slechtere uitkomst voor vrouwen met myocardinfarct. Tijdige herkenning van het ziektebeeld is essentieel om tijdig de behandeling te starten. Om goede zorg te kunnen bieden, moeten huisartsen zich bewust zijn van de vrouw-manverschillen bij coronarialijden.

Lees ook het artikel ACS-diagnostiek verschilt nauwelijks voor mannen en vrouwen van Michelle Spek et al.

Tabel 1: Vrouw-manverschillen in klachten bij een myocardinfarct
Klacht Bron Vrouwen (in vergelijking met mannen)  
    OR 95%-BI
Palpitaties* 3 1,91 0,91 tot 4,00
Pijn tussen de schouderbladen 3 1,89 1,27 tot 2,82
Pijn in de nek 3,5,16 1,71 1,00 tot 2,93
Pijn in de kaak 3,5,16 1,67 1,01 tot 2,78
Misselijkheid en/of braken 3,5,16 1,63 1,21 tot 2,19
Duizeligheid* 3,5 1,41 0,96 tot 2,07
(Extreme) vermoeidheid* 3,5,16 1,34 0,94 tot 1,90
Dyspneu 3,5 1,22 1,01 tot 1,46
Tabel 2: Vrouwspecifieke risicofactoren voor myocardinfarct
Risicofactor Bron Impact*
Zwangerschapshypertensie 24, 25, 26 Hoger, maar exacte cijfers onbekend
(Pre)eclampsie 19, 24, 26 2 maal hoger
Vroege pre-eclampsie (bij zwangerschapsduur < 34 weken) 27 7 maal groter
Zwangerschapsdiabetes (bij zwangerschapsduur < 34 weken) 19, 26 2 maal hoger
PCOS 19 1,5 maal hoger
Vroege menopauze (leeftijd < 40 jaar) 19, 28 1,5 maal hoger
Tabel 3: Vrouw-manverschillen in risicofactoren voor een myocardinfarct
Risicofactor Bron Relatief risico op myocardinfarct in vergelijking met mannen met risicofactor
Diabetes 8, 17, 19 1,5 maal hoger
Hypertensie 8, 17 Hoger, maar exacte cijfers onbekend
Roken op leeftijd < 55 jaar 8, 13, 19, 20 3,5 maal hoger
Roken algemeen 17, 19 1,5 maal hoger
Psychosociale risicofactoren zoals depressie, stress, life events 8, 17, 19, 21, 22 Hoger, maar exacte cijfers onbekend
Huiselijk geweld 23 Hoger, maar exacte cijfers onbekend
Snijders DM, Lagro-Janssen AL. Hartinfarct bij vrouwen, een diagnose met vertraging. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-020-0957-2.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen