Nieuws

Helpt rustgevende muziek bij slaapproblemen?

Gepubliceerd
23 december 2022
Bijna 30% van de volwassenen heeft last van slapeloosheid. Om te ontspannen voor het slapengaan luisteren veel mensen daarom naar rustgevende muziek, zoals ook de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen adviseert. Onlangs verscheen een update van een cochranereview over dit onderwerp. De auteurs concluderen dat muziek mogelijk helpt bij mensen met slaapproblemen. Hard bewijs ontbreekt echter.
0 reacties

Er is empirisch bewijs voor een effect van muziek op het autonome zenuwstelsel. Onderzoekers zagen een verlaging van cortisolgehaltes, hartritme en bloeddruk. Luisteren naar muziek zou daarom angst- en stressklachten kunnen verminderen en mogelijk ook de slaap bevorderen.

Onderzoeksopzet 

De auteurs van de cochranereview includeerden 13 onderzoeken met in totaal 1007 volwassenen met slaapproblemen. De interventie omvatte luisteren naar vooraf opgenomen muziek, die was geselecteerd door de onderzoekers of door de deelnemers zelf. De onderzoekers vergeleken de inventiegroep met een controlegroep die geen muziek luisterde en/of met een groep die adviezen kreeg voor slaaphygiëne (de gebruikelijke zorg). Er zat nogal wat variatie in de duur van de interventie en in de onderzoeken zelf. Zo luisterden de deelnemers dagelijks 25 tot 60 minuten naar muziek, gemiddeld 36 minuten, in principe voor bedtijd. De duur van de interventie was 3 tot 90 dagen.

Uitkomsten 

Tien onderzoeken rapporteerden over slaapkwaliteit met de veelgebruikte PSQI-vragenlijst en deze onderzoeken lieten een significante verbetering zien (gemiddeld verschil 2,8 op een schaal van 0 tot 21; 95%-BI 1,7 tot 3,9). In 3 onderzoeken analyseerde men de totale slaapduur en slaaponderbrekingen objectief met polysomnografie; deze onderzoekers vonden geen effect van muziek in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroepen. Geen van de onderzoeken rapporteerden bijwerkingen. 

In de onderzoeken was er sprake van bias, vooral omdat blindering van de deelnemers voor de interventie niet mogelijk was. Bovendien waren in 4 onderzoeken ook de onderzoekers niet geblindeerd.

Tot slot 

Er zijn dus enige aanwijzingen dat muziek slaapproblemen kan verminderen, maar robuust bewijs ontbreekt. Luisteren naar muziek is een manier om te ontspannen en dat draagt mogelijk bij aan een goede nachtrust, mits niet elk nummer op een felverlichte smartphone wordt geselecteerd.

Lees meer over het onderzoek Listening to music for insomnia in adults van K.V. Jespersen, et al.

Literatuur

  • Jespersen KV, et al. Listening to music for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2022;8:CD010459.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen