Nieuws

Het gesprek over complementaire geneeswijzen bij kanker

Gepubliceerd
20 januari 2023
Complementaire geneeswijzen (CG) zijn aanvullingen op regulier biomedische behandelingen bij kanker. Ze zijn gericht op het verbeteren van de lichamelijke, mentale of sociale kwaliteit van leven. Uit een recente post-hocanalyse van specialistische consulten met oncologische patiënten bleek dat het onderwerp CG in minder dan de helft van de gevallen niet aan de orde komt. Relevante aspecten als veiligheid, effectiviteit en kosten van CG worden niet systematisch besproken. Dit roept de vraag op: wat zouden artsen en patiënten over CG willen bespreken?
0 reacties

Het COMMON-onderzoeksproject heeft als doel de communicatie over CG te inventariseren en te optimaliseren door hiervoor instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren. Tussen 2018 en 2021 analyseerden de onderzoekers post hoc de data van 2 onderzoeken naar de communicatie tussen artsen en patiënten. Het ging in totaal om 29 specialisten uit 6 Nederlandse ziekenhuizen en 80 patiënten met gevorderde kanker. In 35 consulten refereerden de specialisten 73 maal aan CG. Zij bespraken daarbij aspecten als voeding en lichamelijke activiteit. Zij hadden het echter niet over vitamines en supplementen op voorschrift van de arts en evenmin over hulpmiddelen als crèmes en voetenbaden.  

Attitude 

Het was opvallend dat in tweederde van de gevallen de patiënt het onderwerp ter tafel bracht, meestal met een statement. De artsen gingen veelal niet dieper op het onderwerp in, terwijl de algemene attitude tegenover complementaire geneeswijze positief tot neutraal bleek bij zowel patiënten als artsen.  

Conclusie 

De onderzoekers concluderen dat het diverse voordelen heeft als artsen CG stelselmatig zouden bespreken met kankerpatiënten. Dat zou hen de moeite van het aansnijden besparen, mogelijke risico’s van CG kunnen verkleinen en de toegang tot wetenschappelijk bewezen kennis over CG voor patiënten kunnen vergroten.  

Overwegingen 

Dit onderzoek roept de vraag op welke kennis wij als huisartsen (willen) hebben over de effecten van CG op het welzijn. Onze richtlijnen focussen vooral op de ziektespecifieke behandelingen en bijbehorende gezondheidsuitkomsten. Patiënten waarderen gezondheid, maar willen zich misschien nog liever goed voelen. Het zou ons helpen te weten welke CG in zwang zijn en welke daarvan bewezen (on)gezond zijn.

Literatuur

  • Mentink MDC, et al. How is complementary medicine discussed in oncology? Observing real-life communication between clinicians and patients with advanced cancer. Patient Educ Couns 2022;105:3235-41.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen