Nieuws

Levenslang semaglutide tegen overgewicht?

Date
9 november 2021
In het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) verscheen onlangs een artikel over de gerandomiseerde STEP 1-, 3- en 4-onderzoeken. Uit die onderzoeken blijkt dat semaglutide een gewichtsverlies van 10 tot 15% oplevert ten opzichte van placebo bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabetes mellitus type 2 (DM2). Voor het behoud van het bereikte gewichtsverlies verwacht het GeBu echter dat het prijzige semaglutide dan levenslang moet worden gebruikt. Ook om andere redenen lijkt het nog te vroeg om semaglutide voor te schrijven bij serieus overgewicht.