Nieuws

Levenslang semaglutide tegen overgewicht?

Gepubliceerd
9 november 2021
In het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) verscheen onlangs een artikel over de gerandomiseerde STEP 1-, 3- en 4-onderzoeken. Uit die onderzoeken blijkt dat semaglutide een gewichtsverlies van 10 tot 15% oplevert ten opzichte van placebo bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabetes mellitus type 2 (DM2). Voor het behoud van het bereikte gewichtsverlies verwacht het Ge-Bu echter dat het prijzige semaglutide dan levenslang moet worden gebruikt. Ook om andere redenen lijkt het nog te vroeg om semaglutide voor te schrijven bij serieus overgewicht.
0 reacties

Semaglutide is een glucagonachtig peptide (GLP)-1-agonist, die is geregistreerd voor de behandeling van DM2. In de Verenigde Staten is semaglutide ook geregistreerd voor de behandeling van obesitas. In 3 gerandomiseerde onderzoeken van het Semaglutide Treatment Effect in People with obesity-programma (STEP 1, 3, 4) bekeek men de effectiviteit van semaglutide bij personen met overgewicht of obesitas zonder DM2. De behandeling betrof – naast leefstijlinterventies – een wekelijkse, subcutane injectie van 2,4 mg semaglutide om gewichtsverlies te bereiken. STEP 1 vergeleek semaglutide (x weken) met placebo (n = 1961), STEP 3 met placebo en gedragstherapie (n = 611) en STEP 4 semaglutide (48 weken) met placebo (n = 803). De inclusiecriteria waren: een BMI ≥ 30 of een BMI ≥ 27 en een gewichtsgerelateerde comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu) of cardiovasculaire aandoeningen. Voortijdig stoppen van de behandeling vanwege, overigens hoofdzakelijk milde, bijwerkingen kwam zelden voor. Na 68 weken was het verschil in gewichtsverlies tussen de semaglutidegroep en de placebogroep 12,4% (STEP 1), 10,3% (STEP 3) en 14,8% (STEP 4). Het verschil in absoluut gewichtsverlies was respectievelijk 12,7 kg (STEP 1), 10,6 kg (STEP 3) en 13,2 kg (STEP 4). 

Alle 3 de STEP-onderzoeken tonen een duidelijke afvlakking van het gewichtsverlies als de behandeling langer dan 1,5 jaar duurt. In de STEP 1- en STEP 3-onderzoeken wordt het gewicht na 75 weken niet gerapporteerd, hoewel dit wel had gemoeten volgens het protocol. In het STEP 4-onderzoek is er een gewichtstoename na 68 weken, wat suggereert dat semaglutide niet kan worden gestopt. Het effect van semaglutide op cardiovasculaire complicaties wordt momenteel onderzocht. Het effect van oraal ingenomen semaglutide bij obesitas is nog onvoldoende onderzocht. Al met al lijkt het te vroeg om het advies van de NHG-Standaard Obesitas aan te passen. Dat advies blijft: geen medicamenteuze behandeling bij volwassenen en kinderen.

Literatuur

  • Middelburg RA, et al. Semaglutide voor gewichtsverlies bij obesitas. Ge-Bu 9;2021:89-94.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen