Nieuws

Levenslang semaglutide tegen overgewicht?

Date
9 november 2021
In het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) verscheen onlangs een artikel over de gerandomiseerde STEP 1-, 3- en 4-onderzoeken. Uit die onderzoeken blijkt dat semaglutide een gewichtsverlies van 10 tot 15% oplevert ten opzichte van placebo bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabetes mellitus type 2 (DM2). Voor het behoud van het bereikte gewichtsverlies verwacht het Ge-Bu echter dat het prijzige semaglutide dan levenslang moet worden gebruikt. Ook om andere redenen lijkt het nog te vroeg om semaglutide voor te schrijven bij serieus overgewicht.