NHG Forum

Het NHG-Formularium: transparant en oog voor kosten

Gepubliceerd
30 december 2021
Het NHG-Formularium biedt 8 zekerheden. In november 2021 belichtten we op deze plek de zekerheden ‘snel en efficiënt’ en ‘patiëntgericht’. In deze bijdrage zetten we de zekerheden ‘transparant’ en ‘oog voor kosten’ in de spotlights. Alle zekerheden zijn te bekijken in een nieuw filmpje.
0 reacties

Transparant

Het NHG-Formularium biedt voorschriften voor geneesmiddelen zoals die beschreven staan in NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. Plaatsbepaling en keuze van de middelen gebeurt volgens het standpunt NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen. Deze werkwijze houdt in dat geneesmiddelen worden beoordeeld op basis van inhoudelijke criteria zoals effectiviteit, veiligheid, bijwerkingen, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Bij gelijkwaardige middelen kiezen we op basis van kosten. De onderbouwing voor de keuze is terug te vinden in de details van deze richtlijnen. Dat maakt onze richtlijnen én het NHG-Formularium transparant.

Oog voor kosten

We zeiden het al: zijn er meerdere geneesmiddelen inhoudelijk gelijkwaardig? Dan kiezen we op basis van de kosten maximaal 3 middelen. Met de kosten van geneesmiddelen bedoelen we de kosten die de patiënt direct aan de balie of indirect via zijn zorgverzekering betaalt. Onze bron hiervoor is http://www.medicijnkosten.nl, een website van het Zorginstituut. Alleen bij inhoudelijke gelijkwaardigheid van geneesmiddelen geven de kosten de doorslag. U kunt er dus zeker van zijn dat als u voorschrijft volgens het NHG-Formularium dit bijdraagt aan zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van de farmacotherapeutische huisartsenzorg.

Monique Verduijn, namens het NHG-programma Farmacotherapie

In een volgende bijdrage vertellen we u graag meer over de zekerheden ‘actueel’ en ‘altijd en overal beschikbaar’.

Deel uw feedback

Wij werken continu aan het NHG-Formularium, van vorm tot inhoud. Waar bent u blij mee? Welke wensen heeft u nog? Deel uw feedback met ons via nhg.org/feedback.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen