NHG forum

Nieuw: naslagfunctie in NHG-Formularium

Date
1 november 2021
Sinds kort is het NHG-Formularium beschikbaar in een naslagomgeving op formularium.nhg.org. In de naslagomgeving staan indicaties uit het NHG-Formularium geordend op orgaansysteem. Deze functie is vergelijkbaar met het vroegere zakboekje Farmacotherapie voor de huisarts. U kunt zoeken naar een indicatie, therapieschema, of een geneesmiddel.