Praktijk

Het NHG gaat digitaal…

Gepubliceerd
10 mei 2001

Samenvatting

Van de EVS-Stand alone, die tijdens het NHG-Congres 2000 werd uitgebracht, waren drie maanden later al vijfduizend exemplaren verspreid. De reacties waren zeer stimulerend en er bleken meer gebruiksmogelijkheden te zijn dan was voorzien: ook in de opleidingen blijkt men dankbaar gebruik te maken van de NHG-richtlijnen die op de cd-rom zijn bijeengebracht. Vanwege dit succes is nu heloten tot het structureel actualiseren van de EVS-Stand alone.[[img:489]]

Wanneer verschijnt wat?

Besloten is om de (levering van de) actualiseringen van de EVS-Stand alone op de volgende manier aan te pakken:

  • de eerstvolgende actualisering van de EVS-Stand alone komt beschikbaar per oktober 2001 in de vorm van een nieuwe cd-rom;
  • de actualiseringen voor de HIS-bestanden zijn gepland in februari, mei en september van elk jaar; de updates van de stand-aloneversie zullen daarmee synchroon lopen;
  • het streven naar integratie van de EVS-Stand alone (althans de inhoud en de functionaliteit daarvan) in de HIS'en wordt onverkort doorgezet, want dat heeft in functioneel opzicht de voorkeur;
  • in de tussenliggende periode zal onderzoek worden gedaan naar gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en aanvullende wensen;
  • vóór 1-1-2003 zullen de actualiseringen gratis worden verspreid (tegen vergoeding van de verzendingskosten); voor de periode daarna zijn de financiële condities, die medebepalend zijn voor het verspreidingsbeleid, nog niet bekend. (JM)

Inhoud van het EVS

De stand-aloneversie van het EVS is totstandgekomen op initiatief van het NHG en uitgebracht in het kader van het project Elektronisch Voorschrijf Systeem. Op de cd-rom is niet alleen het NHG-Formularium te vinden; tevens zijn opgenomen:

  • alle NHG-Standaarden;
  • alle NHG-Patiëntenbrieven;
  • een verwijzing naar consultaanvullende folders (PC-Infodisk);
  • een module voor het aanvragen van laboratoriumonderzoek;
  • de ICPC-zoekmodule (versie 2000).
Het programma selecteert informatie en adviezen op basis van ingevoerde gegevens over leeftijd, geslacht, klacht of ziekte van de patiënt. Die informatie is in het programma met enkele muisklikken beschikbaar.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen