Nieuws

HIS-registratie van antibiotica-allergie moet beter

Gepubliceerd
9 augustus 2022
Ruim 3% van de patiënten in de huisartsenpraktijk staat geregistreerd met een antibiotica-allergie. In de tweede lijn geldt dit voor ongeveer 25%. Bijna al die registraties zijn echter incompleet. Het is daardoor onduidelijk of de registratie terecht is en hoe ernstig de allergie is. Hierdoor wijken huisartsen, vaak onterecht, snel uit naar een reserve-antibioticum. De registratie moet beter en het HIS kan daarbij helpen.
0 reacties
Antibiotica-allergie
© Shutterstock

Onderzoekers bepaalden in 2022 de prevalentie van antibiotica-allergie in een database van het ELAN (Extramuraal LUMC Academic Network). De database bestaat uit gegevens van 31 Nederlandse huisartsenpraktijken met ongeveer 200.000 patiënten.  

ICPC-codes 

Eerst bepaalden de onderzoekers de prevalentie van antibiotica-allergieregistraties. Hiervoor zochten ze op de ICPC-codes A12 (allergie/allergische reactie) en A85 (bijwerking van een geneesmiddel). Ze zochten ook op contra-indicatie voor een geneesmiddel (J01 antibiotica voor systemisch gebruik). 

Complete registratie 

Ze beschouwden de registratie als compleet als er een beschrijving was van de symptomen, de tijdsduur van inname tot het begin van de symptomen en de duur van de symptomen. Deze gegevens zijn nodig om het type allergische reactie te bepalen: acuut of vertraagd. 

De onderzoekers keken naar de registratie bij de 5 meest voorgeschreven antibiotica: penicillines, tetracyclines, nitrofurantoïne, macroliden en fluorchinolonen. 

Onvolledig en onjuist 

De gevonden prevalentie van antibiotica-allergieregistratie was 3,2%. De onderzoekers bestudeerden 300 registraties nader op volledigheid en juistheid. Wat bleek? Geen enkele registratie was volledig en slechts 29,3% van de registraties was juist!  

Om determinanten te vinden voor verbetering interviewden ze 34 gezondheidszorgmedewerkers, waaronder huisartsen, specialisten en apothekers.  

Wat ons tegenhoudt 

Belemmeringen voor een juiste registratie bleken talrijk, zoals onvoldoende kennis, gebrek aan prioriteit, beperkingen in het HIS, angst voor aansprakelijkheid en patiënten die bijwerkingen interpreteerden als allergieën. 

Kortom, laten we over onze allergie voor een nauwkeurige registratie heenstappen en beter registreren. Zo helpen we onze patiënten beter en zijn we zuinig op ons antibiotica-arsenaal. 

Literatuur

  • Sijbom M, et al. Cues to improve antibiotic-allergy registration: a mixed-method study. PLoS ONE 2022;17(4): e0266473. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266473.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen