NHG Forum

Nieuwe versie beschikbaar van het his-referentiemodel

Gepubliceerd
1 december 2022
Een nieuwe versie van het HIS-Referentiemodel is uit. Het model kent verbeteringen, zoals het in beeld hebben van zorgverleners en contactpersonen die betrokken zijn bij de patiënt. Ook het verwerken van informatie die bij meerdere episodes past, het benaderen van patiënten voor een e-consult en hulp bij het vastleggen van profylactische maatregelen zitten in het nieuwe model.
0 reacties
HIS Referentiemodel
© Margot Scheerder

Nieuwe mogelijkheden in het HIS

Het HIS-Referentiemodel beschrijft hoe HIS-leveranciers hun HIS kunnen bouwen zodat het u goed ondersteunt bij de zorgverlening. Elk jaar wordt het model geactualiseerd naar de wensen van huisartsen. Met deze update werkt het NHG toe naar een (steeds) efficiënter HIS. Vraag bij de HIS-leverancier of gebruikersvereniging na op welk moment de beschreven aanbevelingen in uw HIS zichtbaar worden. Voor meer informatie: referentiemodel.nhg.org.

Om beter zicht te houden op het zorgnetwerk van de patiënt, beschrijft het HIS-Referentiemodel versie 2022 de mogelijkheid om te registreren welke externe zorgverleners betrokken zijn bij de zorg van een patiënt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een specialist ouderenzorg, of een betrokken thuiszorgorganisatie. Ook beschrijft het model welke interne medewerkers en welke contactpersonen bij de zorg voor een patiënt betrokken zijn. Handig voor de afstemming.

Informatie bij meerdere episodes

Bij patiënten met multimorbiditeit ontvangt de huisarts regelmatig informatie die bij meerdere episodes past. Zoals een internist die een brief stuurt over de glucose-instelling van een diabetespatiënt en daarin ook de situatie rondom de chronische nierschade vermeldt. Het HIS-Referentiemodel beschrijft nu de mogelijkheid om deze informatie aan meerdere episodes toe te kennen.

Profylaxe en voorzorg

In versie 2022 is de relatie tussen profylaxe en diagnose (ICPC) en tussen profylaxe en behandelingen beschreven. Doel is het vastleggen van profylaxe te vereenvoudigen. Het HIS kan zo automatisch de suggestie doen om profylaxe vast te leggen wanneer u een diagnose of behandeling noteert. Dat is handig bij patiënten die u graag in beeld wilt houden omdat ze onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor specifieke voorzorgsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt met asplenie die koorts krijgt, immuunsuppressie bij hiv, of de kans op asplenie na een miltruptuur.

Wijziging e-consult

Het HIS-Referentiemodel beschrijft bij contactregistratie sinds 2020 het e-consult. De beschrijving hiervan is aangevuld met de mogelijkheid voor de zorgverlener om zelf het initiatief te nemen voor een e-consult en hoe u daarbij een SOEP-verslag over dit digitale contact kunt vastleggen. Handig om bijvoorbeeld een toelichting bij een laboratoriumuitslag te geven aan de patiënt. De informatie die de huisarts uitwisselt met de patiënt wordt letterlijk opgenomen in het dossier (als patiëntinformatie).

Verstrekkingsverzoek apotheek

De apotheker vraagt regelmatig de huisarts om goedkeuring te geven voor het verstrekken van herhaalmedicatie. Vaak, maar niet altijd, is de huisarts akkoord. In versie 2022 van het model beschrijven we hoe de communicatie rondom zo’n vraag van de apotheek (voorstel verstrekkingsverzoek) vastgelegd kan worden in het HIS.

Maret Zonneveld is huisarts en wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Automatisering van het NHG.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen