Nieuws

Hoe zat het ook alweer met het afbouwen van antidepressiva?

Gepubliceerd
17 januari 2022
Bij Blue Monday denk je misschien niet als eerste aan het afbouwen van antidepressiva, maar het is wel een goed voornemen. Steeds meer mensen gebruiken langdurig antidepressiva, hoewel alle richtlijnen dat afraden. Zowel patiënten als huisartsen lijken te aarzelen hierover een gesprek te voeren. Huisarts & Wetenschap publiceerde in 2020 een onderzoek over deze kwestie. De onderzoekers inventariseerden de belangrijkste onderwerpen voor een gesprek over afbouwen en ontwikkelden een keuzehulp voor gezamenlijke besluitvorming. Die keuzehulp is nog altijd springlevend, ook op Blue Monday.
1 reactie

De internationale richtlijnen zijn duidelijk: bouw antidepressiva af zodra het mogelijk is. Toch daalt het gebruik niet of nauwelijks. Patiënten aarzelen om te stoppen omdat ze bang zijn voor een terugval in depressie of angst, of omdat ze onttrekkingsverschijnselen kregen bij een eerdere stoppoging. Ook huisartsen nemen niet snel het initiatief voor een gesprek over afbouwen.

Carolien Wentink en collega’s achterhaalden daarom welke onderwerpen patiënten en huisartsen belangrijk vinden bij de beslissing om te stoppen. Die inventarisatie leverde 50 relevante onderwerpen op, verdeeld over 6 thema’s: proces van afbouwen, verwachtingen, professionele begeleiding, huidig gebruik, omgeving en bijwerkingen. Een beter overzicht van deze factoren, en het besef welke factoren patiënten zelf belangrijk vinden, kan de gezamenlijke besluitvorming over antidepressiva ondersteunen.

De NHG-Standaard Depressie adviseert bij het starten van een antidepressivum meteen te bespreken dat deze medicatie moet worden afgebouwd zodra dat kan. Algemene adviezen van de huisarts bleken eerder niet erg effectief. De huisarts is waarschijnlijk effectiever als er onderwerpen aan de orde komen die de patiënt belangrijk vindt. De 10 belangrijkste onderwerpen staan voor een deel al in de NHG-Standaard: een individueel afbouwschema met tempo en doseringsstappen, aandacht voor onttrekkingsverschijnselen en tussentijds contact bij problemen. Nieuw zijn de aandacht voor de kwaliteit van leven en het psychisch functioneren, de verwachtingen op basis van eerdere stoppogingen, de voor- en nadelen van afbouwen, de angst voor terugval en de mogelijkheden als het afbouwen niet goed blijkt te gaan. De digitaal beschikbare keuzehulp kan daarbij helpen. 

Meer weten?

Lees het onderzoek van Carolien Wentink et al. er nog eens op na. Zie verder ook de NHG-Standaard Depressie en Thuisarts.nl.

Literatuur

  • Wentink C, et al. Een goed gesprek over het afbouwen van antidepressiva. Huisarts Wet 2021;64(4):16-8.

Reacties (1)

email_registra… 19 januari 2022

Praktische tip: we benaderen in onze praktijk alle ptt. die een SSRI herhalen, met de vraag of ptt. wel eens nagedacht heeft over afbouwen. We hebben geen telling bijgehouden, maar heel wat ptt. wilden wel een poging wagen en zijn gestopt. Anderen wilden het nu (nog) niet. We spreken af, wanneer we hierover opnieuw in gesprek gaan. In de probleemregel staat nu 'depressie, SSRI co: datum'. Dit verschijnt ook op het herhaalrecept. Als de SSRI herhaald wordt na de controle datum, nemen we opnieuw contact op met de pt. Als de pt. helemaal niet gemotiveerd is, noteren we 'depressie, SSRI zc'. Op deze manier zien we bij het fiatteren van de herhaalmedicatie direct of deze pt. eigenlijk gecontroleerd zou moeten worden. Het is even een klus, maar wel een dankbare.

Verder lezen