Nieuws

Huisarts verspreider van MRSA?

Gepubliceerd
10 januari 2008

Het risico om besmetting met meticilline resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) op te lopen wordt vooral geassocieerd met het ziekenhuis, en dan vooral buiten Nederland. De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de opkomst van ‘community acquired’ MRSA. Nu is uit een representatieve steekproef onder 78 huisartsen in West-Ierland, gebleken dat 6 (7,7%) van hen neusdrager waren van de MRSA. Hoewel de steekproef niet zo groot was, is dit percentage opmerkelijk hoog te noemen. Het is vergelijkbaar met percentages die gevonden zijn bij diverse onderzoeken onder ziekenhuispersoneel. En ook huisartsen zijn uiteraard potentiële verspreiders naar hun patiënten. De auteurs zijn voorzichtig in hun conclusie met betrekking tot de praktijkvoering van huisartsen. Er bestaan in ons land geen specifieke richtlijnen voor behandeling (of werkverbod) van huisarts-neusdragers, zoals die er zijn voor ziekenhuispersoneel. De kans op overdracht van MRSA door een gezonde huisarts-neusdrager naar diens (gemiddeld) niet zo zieke patiënt is waarschijnlijk niet zo groot. Toch maakt dit artikel duidelijk dat wederzijdse MRSA-besmetting tussen huisarts en patiënt mogelijk is, en het onderstreept daarmee het belang van goede infectiepreventie, ook in de huisartsenpraktijk. (SK)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen