Nieuws

Huisartsenpost: gewone klachten met acuut karakter

Gepubliceerd
10 april 2004

De huisartsenzorg tijdens diensten verschilt wezenlijk van de huisartsenzorg binnen kantoortijd. Uit een vergelijking tussen de Nijmeegse Huisartsenpost (CHN) en LINH blijkt dat op de huisartsenpost zich vooral de acute problematiek aandient met het daarbij behorende medicatie- en verwijsbeleid.

Frequentie en soort contact

De contactfrequentie op de CHN bedroeg 277 per 1000 patiënten per jaar uit het adherentiegebied en bij LINH worden 6600 contacten per 1000 patiënten geregistreerd. Binnen kantoortijd vinden 24 keer zoveel contacten met patiënten plaats als buiten kantoortijd. In de huisartsenpost legt de dokter meer visites af (viermaal zoveel) en heeft de patiënt vaker telefonisch contact (vijfmaal zoveel, zonder de herhaalreceptuur) dan in de LINH-praktijken.

Aard van de hulpvraag

De aard van de hulpvraag verschilt sterk. Tabel 1 geeft de top-10 weer van klachten en diagnoses geregistreerd door CHN en LINH-praktijken. De klachten in de huisartsenpost zijn vaker acuut en vaker infecties. Ook het verschil tussen lichamelijke en psychische klachten valt op. In de huisartsenpost zijn de klachten bijna allemaal (92,5%) lichamelijk van aard. Met psychische problemen wachten mensen tot overdag. De top-10 van klachten en diagnosen beslaat maar een beperkt deel van de totale morbiditeit.

Aard van de hulpverlening

Eén op de 4 patiënten verlaat de huisartsenpost met een medicatievoorschrift; in een huisartsenpraktijk krijgt 57% van de patiënten een geneesmiddel voorgeschreven. Op de huisartsenpost wordt slechts in 6% van de contacten meer dan één geneesmiddel voorgeschreven. In de LINH-praktijken is het heel gewoon dat er meerdere geneesmiddelen per contact worden voorgeschreven. Het type medicatie uit de medicatietop-10 ( tabel 2) sluit aan bij het onderscheid in gepresenteerde klachten. In 5,8% van de contacten met de huisartsenpost wordt de patiënt voor verdere behandeling verwezen. Voor de huisartsenpraktijk ligt dit cijfer op 8,5%. De top-3 van verwijzing in de huisartsenpost is: cardiologie, interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Voor de huisartsenpraktijk is dat: chirurgie, KNO en dermatologie.

Conclusie

Binnen kantoortijd zien huisartsen meer patiënten met chronische problematiek en buiten kantoortijd vooral patiënten met acute problemen waarbij infectieuze aandoeningen de boventoon voeren. De vraag of deze acute problematiek kan wachten tot een doordeweekse dag is hier niet aan de orde. We wilden simpelweg inzicht geven in het type behandeling, te onderscheiden in afwachten, voorschrijven en verwijzen. Eén huisartsenpost is wel weinig voor een dergelijke vergelijking, maar de gepresenteerde klachten lijken niet te verschillen van andere huisartsenposten.

Tabel1Top-10 van klachten en diagnose, in procenten
Nr.ICPCKlachten,diagnoseCHNNr.ICPCKlachten,diagnoseLINH
1A03Koorts4,6 1K86Hypertensie3,7
2U71Urineweg-infectie3,1 2T90Diabetesmellitus2,2
3R74Acute infectiebovensteluchtwegen2,8 3W11Oraleanticonceptie1,8
4D01Buikpijn,buikkrampen2,3 4P06Slapeloosheid1,5
5D73Verondersteldegastro-intes-tinale infectie2,3 5A99Andere nietgespecificeerdeziekten1,5
6H01Oorpijn1,9 6P76Depressie1,4
7D06Andere gelokali-1,7 7R05Hoesten1,2
seerde buikpijn
8A77Anderevirusziekte1,7 8R96Astma1,2
9D10Braken1,6 9U71Urineweginfectie1,2
10N01Hoofdpijn1,510S88Contacteczeem1,0
Totaal23,5Totaal16,7
CHN: 2001-2002 (één jaar, n=36.164 patiënten); LINH: 2002.
Tabel2Top-10 van medicatie, in procenten
Nr.Medicatie voor:CHNNr.ATCMedicatie voor:LINH
1Infectieziekten26,5 1NCentraal zenuwstelsel17,4
2Pijn25,6 2CHart- en vaatstelsel17,2
3Ademhalingsstelsel11,8 3RAdemhalingsstelsel10,7
4Maagdarmstelsel en metabolisme11,3 4AMaagdarmstelsel en metabolisme10,4
5Hart- en vaatstelsel5,3 5DHuidziekten7,5
6Psychische aandoeningen4,7 6JInfectieziekten7,3
7Allergie3,3 7GUrogenitale stelsel en geslachtshormonen6,8
8Huidziekten3,2 8MSkeletspierstelsel6,3
9Zwangerschap/ anticonceptie2,6 9X,YAnders6,2
10KNO-aandoeningen1,910BBloed en bloed vormende organen4,5
Totaal96,2Totaal89,8
De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd op LINH-gegevens (2002). LINH is een project van WOK, NIVEL, LHV en NHG. In 2002 participeerden 96 huisartsenpraktijken. Voor meer informatie over de hier beschreven gegevens kunt u terecht op de website (www.linh.nl). Reacties naar info@linh.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen