Nieuws

Waarom komen patiënten met niet-urgente klachten naar de huisartsenpost?

Gepubliceerd
29 februari 2016
Dossier
Bijna de helft van de mensen die de huisartsenpost bezoekt of belt met medisch niet-urgente klachten doet dit omdat zij bezorgd zijn. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de eigen huisarts op reguliere tijden speelt slechts voor enkelen van hen een rol. Vergeleken met patiënten met klachten waarvoor medisch ingrijpen noodzakelijk is, zijn zij vaker jonger (25-44 jaar), vaker frequente bezoekers en komen ze voor een probleem dat al enkele dagen bestaat.
Sinds de start van de huisartsenposten in 2000 is het aantal contacten gegroeid tot maar liefst 4 miljoen in 2013. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat een deel van deze groei wordt veroorzaakt door contacten die medisch niet noodzakelijk zijn. Deze contacten leiden tot een hoge werkbelasting en minder werkplezier bij het personeel op de post. Keizer et al. stuurden tussen 2009 en 2012 een vragenlijst aan een steekproef van 2000 patiënten van 4 huisartsenposten verspreid over Nederland waarbij de triagist een urgentieklasse 4 of 5 had toegekend (niet-urgent). Het doel van het onderzoek was om uit te zoeken of contacten voor medisch niet-noodzakelijke klachten op de post worden veroorzaakt door overtuigingen bij patiënten of door tekortkomingen in het gezondheidszorgsysteem.
Ongeveer eenderde van de patiënten stuurde de lijst terug (n = 646). Twee huisartsen beoordeelden op basis van de ingestuurde vragenlijsten onafhankelijk van elkaar of het contact wel of niet noodzakelijk was. Over 24% van de casussen waren zij het niet eens en zij discussieerden hierover tot ze consensus bereikten. Uiteindelijk beoordeelden zij 30,4% van de onderzochte casussen als medisch niet-noodzakelijk.
De auteurs adviseren om patiënten duidelijk te maken dat de huisartsenposten bestaan voor urgente medische problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Het is de vraag of dit echt zoden aan de dijk zet, aangezien de meeste mensen contact opnemen vanuit bezorgdheid. Is het inschatten of een klacht wel of niet medisch handelen vereist niet juist onderdeel van ons huisartsenvak?
Een kanttekening bij dit onderzoek is de betrouwbaarheid van de resultaten, vanwege het relatief lage percentage geretourneerde vragenlijsten (32,3%).
Annet Sollie

Literatuur

  • 1. Keizer E, et al. Contacts with out-of-hours primary care for nonurgent problems: patients’ beliefs or deficiencies in healthcare? BMC Fam Pract 2015;16:157.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen