Nieuws

H&W 1 van 2021 staat online

Gepubliceerd
28 december 2020
Het eerste nummer van 2021 biedt een scala aan uiteenlopende onderwerpen, zoals u van ons gewend bent.
Zo besteden we aandacht aan het hartinfarct bij vrouwen, de module Minderen en stoppen van medicatie en en huidkankerzorg.
0 reacties

Zo constateren Dirkje Snijders et al. dat een hartinfarct bij vrouwen anders verloopt dan bij mannen. Daardoor kan vertraging optreden in de diagnose. Tijdige herkenning van de symptomen is essentieel, zodat de juiste behandeling in een vroeg stadium kan starten. De auteurs geven daarvoor een aantal praktische tips.

Verder verscheen de module Minderen en stoppen van medicatie. Deze module is een nieuw onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Hierin zijn ook de STOPP-START-criteria toegepast.

Daarnaast is er aandacht voor huidkankerzorg. Een specifieke training kan huisartsen helpen om (pre)maligne tumoren eerder te herkennen.

Verder: 

En er is nog veel meer.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen