Nieuws

Hyperhidrosis

Gepubliceerd
3 november 2015
Vandaag las ik het artikel van Roel Genders over hyperhidrosis.1 Ik ben verbaasd dat hij geen belangenverstrengeling heeft opgegeven. Hij heeft een eigen kliniek waarin hij reclame maakt voor de behandeling met microgolftechniek. Zie http://rooseveltkliniek.nl/informatie/overmatig-zweten/definitieve-behandeling-miradry. De eerste behandeling kost 1500 euro en een volgende behandeling 1000 euro. Is dit geen belangenverstrengeling?
Het onderzoek naar de effectiviteit betreft één gerandomiseerde trial met 120 mensen met een follow-upduur van respectievelijk 1 jaar (met microgolf behandelde mensen) en een half jaar (mensen met een sham-behandeling). Ik heb het artikel niet full-text gelezen, maar het is vrijwel zeker gefinancierd door de fabrikant.
Het artikel in H&W beschrijft de microgolftechniek zonder kritisch commentaar en laat zelfs een figuur erbij plaatsen. Hoe heeft dit de redactie kunnen passeren?
Jako Burgers, huisarts en hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap NHG

Antwoord

Ik vind het spijtig dat collega Burgers het idee heeft dat hier sprake is van belangenverstrengeling.
Op mijn disclosure-formulier (dat mijns inziens is op te vragen bij de redactie) staat aangegeven dat ik in een zorginstelling werk die alle behandelingen aanbiedt die in het artikel staan. De besproken behandelingen zijn allemaal gebruikelijk bij hyperhidrosis. De microgolftechniek bestaat ongeveer 10 jaar en wordt bij een twintigtal klinieken in Nederland aangeboden.
Helaas voor de patiënt vergoedt de zorgverzekeraar een aantal behandelingen van hyperhidrosis niet. In de kliniek waar ik werk, wordt de patiënt altijd (volgens de WGBO) uitvoerig geïnformeerd over alle behandelingen die in zijn geval van toepassing zijn. Daarna kiezen we in overleg met de patiënt de geschiktste behandeling. Centraal staat de wens van de patiënt. Dat bepaalde behandelingen niet worden vergoed, zal van invloed zijn op de keuze van patiënten.
De bedragen die collega Burgers noemt zijn correct en staan ook helder en transparant genoemd op de website. De prijzen van de overige behandelingen staan overigens ook duidelijk vermeld. Wat Burgers echter niet meeneemt in zijn commentaar, is de kostprijs van de behandeling. Oftewel, voor het verrichten van deze behandeling wordt na aftrek van alle kosten een gangbaar specialistenhonorarium verdiend conform de verzekerde zorg.
Aangezien een nascholing ook aandacht moet besteden aan nieuwe ontwikkelingen, bespreek ik de microgolftechniek en omdat deze voor huisartsen mogelijk onbekend is, heb ik een afbeelding opgenomen.
De geciteerde RCT is inderdaad gesponsord door de fabrikant, dit is meestal het geval bij nieuwe technieken. Er zijn ook resultaten uit een patiëntenserie met langere follow-up bekend.1 Verder zijn er andere onderzoeken, geen RCT’s, die het effect van microgolf aantonen. Vanwege de beperkte omvang van een nascholing vermeld ik niet elk onderzoek, wat overigens ook geldt voor alle andere behandelingen.
Microgolf heeft wereldwijd een groot draagvlak vanwege de effectiviteit. Deze techniek heeft naast andere, conventionele behandelingen een prominente plaats gekregen in de richtlijn van de non-profitorganisatie International Hyperhidrosis Society (http://www.sweathelp.org).
Roel Genders, dermatoloog

Antwoord

Wij hebben naar aanleiding van de brief van Burgers navraag gedaan bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie (NVDV). De NVDV bevestigt dat de microgolftechniek inmiddels een ingeburgerde behandeling is bij hyperhidrosis, die in aanmerking kan komen als men er met andere behandelingen niet uitkomt. Op grond hiervan achten wij het bespreken van de microgolftechniek als een van de mogelijke behandelingen van hyperhidrosis volkomen gerechtvaardigd.
De auteur gaf op zijn conflict of interest-formulier aan dat hij in een zorginstelling werkt waar hij de meeste in het artikel genoemde behandelingen toepast. Wij hebben verzuimd dit bij het artikel te vermelden.
De redactie

Literatuur

  • 1.Genders R. ‘Dokter, ik zweet te veel’: hyperhidrose in de praktijk. Huisarts Wet 2015;58:492-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen