Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 11

Jaargang
58

Nieuws

 • Lidocaïnegel als pijnstilling bij inbrengen IUD

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Het inbrengen van een IUD is voor veel vrouwen pijnlijk. Daardoor…

 • Genomineerden Casuïstiekprijs 2015

  Op het NHG-congres wordt ook de winnaar van de Casuïstiekprijs bekendgemaakt. Dit is de prijs voor de beste klinische les in Huisarts en Wetenschap van het afgelopen jaar. De jury, die bestaat uit Just Eekhof (voorzitter), Janny…

 • Antibiotica bij chronische prostatitis

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • ‘Als je niet over seks práát, is een goede diagnostiek, behandeling en counseling niet mogelijk’

  Jan van Bergen is huisarts in Amsterdam-Bijlmer, programmaleider bij Soa/Aids Nederland, voorzitter van de SeksHAG en bijzonder hoogleraar Hiv en soa in de eerste lijn aan de UvA. In een interview vertelt hij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van soa en waarom het…

 • Hyperhidrosis

  Vandaag las ik het artikel van Roel Genders over hyperhidrosis. Ik ben verbaasd dat hij geen belangenverstrengeling heeft opgegeven. Hij heeft een eigen kliniek waarin hij reclame maakt voor de behandeling met microgolftechniek. Zie http://rooseveltkliniek.nl/informatie/overmatig-zweten/definitieve…

 • App voor behandeling incontinentie

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Indicaties (adeno-)tonsillectomie

  Bij de uitstekend herwerkte NHG-Standaard Acute keelpijn hebben we één groot bezwaar te maken, namelijk over de indicatiestelling voor adenotonsillectomie. Voor kinderen is aangetoond dat er het eerste jaar na (adeno)tonsillectomie gemiddeld 0,6 perioden minder keelpijn is (van 3,6 naar 3…

 • ‘Onder Belicht’

  In dit novembernummer staat het onderwerp van het NHG-congres Onder Belicht in de schijnwerpers. Ook wij staan niet boven het onderwerp, maar belichten het van onder: het gebied tussen navel en dijen. Ironisch genoeg, als u de papieren versie leest, precies dat stuk van uw lichaam dat zich in de…

 • Urineweginfecties en cranberry’s

  Urineweginfecties komen veel voor bij ouderen: in de huisartsenpraktijk heeft 20% van de ouderen jaarlijks een urineweginfectie, in het verpleeghuis is dit zelfs 50%. Onder de bewoners van een verzorgingshuis, die in de eerste lijn worden behandeld maar met de huidige criteria bij indicering steeds…

 • Erectiele disfunctie: denk aan diabetes

  Mannen die zich met erectiestoornissen bij de huisarts melden, hebben een aanzienlijk verhoogd risico op diabetes mellitus type 2. Dit zou voor de huisarts reden moeten zijn om deze patiënten verder te onderzoeken op een verminderde glucosetolerantie. …

 • Duidelijkheid over beloop lichen sclerosus

  Lichen sclerosus is een chronische huidaandoening van de geslachtsorganen die vooral voorkomt bij vrouwen van 50 tot 70 jaar. De belangrijkste klacht is jeuk, maar de plekken kunnen zich ook ontwikkelen tot huidkanker. Nieuw onderzoek schept duidelijkheid over…

 • Het uitstrijkje anno 2016

  In 2016 verandert het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium: in plaats van controle op atypische cellen wordt bij het uitstrijkje allereerst gekeken naar HPV voordat de cellen worden onderzocht. Ook krijgen vrouwen vanaf 2016 bij de herinnering…

 • POCT’s in de praktijk

  Om de diagnose ‘urineweginfectie’ te stellen, beveelt de NHG-Standaard aan om de urine te testen op nitriet, leukocyten en erytrocyten. Als een ervan positief is, wordt een dipslide geadviseerd. Dit wordt vaak gedaan met een urinestick, maar het beoordelen…

 • LUTS: de vraag achter de vraag

  Mannen met mictieklachten bezoeken de huisarts vaak naar aanleiding van berichten over LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) in de lekenpers. Op de achtergrond speelt meestal de angst voor prostaatkanker. Een andere reden om de huisarts te consulteren is een…

 • Anticonceptie voor en na ongewenste zwangerschap

  Dit onderzoek is een samenwerkingsproject tussen het NIVEL en Rutgers. Gegevens over ongewenste zwangerschap werden vanaf januari 2004 tot en met december 2011 verzameld in 42 huisartsenpraktijken die participeren in de Peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. In een aanvullende…

 • Genomineerden Heert Dokterprijs 2015

  Elk jaar wordt op het NHG-congres de Heert Dokterprijs uitgereikt voor het beste onderzoeksartikel dat in het voorgaande jaar in Huisarts en Wetenschap heeft gestaan. De jury bestaat uit Patrick Bindels (voorzitter), Jacobijn Gussekloo en Marijke Labots…

Wetenschap

 • Bedgeheimen en urineweginfecties

  De huidige NHG-Standaard Urineweginfecties adviseert om bij vrouwen met mictieklachten te vragen naar het soa-risico. Mictieklachten kunnen ook veroorzaakt worden door een soa. Er…

 • Ook zwangeren gaan naar de huisarts

  De verloskundige of de gynaecoloog heeft de regie over de zorg bij zwangerschap, bevalling en kraambed, maar ook de huisarts speelt een belangrijke rol. Huisartsen zijn terughoudend met medicatievoorschriften bij…

 • Urine-incontinentie bij oudere vrouwen

  Slechts een minderheid van de oudere vrouwen met urine-incontinentie zoekt hulp voor de klachten. Therapeutisch nihilisme lijkt bij oudere vrouwen met urine-incontinentie niet gerechtvaardigd. …

 • Seks, dat spreekt vanzelf?

  Praten over seksualiteit kan een noodzakelijk diagnosticum zijn als de huisarts de patiënt goed wil behandelen of verwijzen. Als het spreken over seksualiteit een te groot persoonlijk appel doet, is professionele wendbaarheid geboden zodat men soepel kan overschakelen op…

Praktijk

 • Functie en disfunctie van de bekkenbodem

  Een goed functionerende bekkenbodem heeft een normale basisspanning en kan adequaat aan- en ontspannen. Een onder- of overactieve bekkenbodem kan uiteenlopende klachten geven; het is zaak daarin de samenhang te…

 • Rectale klachten: denkt ú aan een soa?

  Rectale klachten kunnen veroorzaakt worden door een soa, maar een rectale soa geeft meestal geen klachten. Voor de opsporing hiervan is de seksuele anamnese belangrijk en moet men een soa-risicoschatting…

 • Klinisch relevant en statistisch significant

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…

 • Kennistoets: vragen

  1. Welke van onderstaande conclusies volgt uit het artikel over huisartsenzorg voor zwangeren (Feijen et al.)? 50% van de zwangere vrouwen had geen contact met de huisarts gedurende zwangerschap en kraamperiode. De ICPC-code W78 (bevestigde…

 • Dyspareunie bij jonge vrouwen

  Pijn bij het vrijen komt veel voor. Uit een recent Nederlands onderzoek naar seksualiteit onder jongeren bleek dat 35% van de meisjes tussen de 12-25 jaar af en toe pijn heeft bij het vrijen en 11% regelmatig. Toch gaan weinig patiënten met seksuele klachten…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. c Feijen-de Jong EI, Baarveld F, Jansen DEMC, Ursum J, Reijneveld SA, Schellevis FG. Ook zwangeren gaan naar de huisarts. Huisarts Wet 2015(11):574-6. 2. b Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee…

 • Stressincontinentie

  Dokter: Wat kan ik voor u doen? Patiënte: Ja dokter, ik heb last met plassen. Dokter: …. Patiënte: Geen pijn of zo. Ik kan het soms moeilijk ophouden. Dokter: En dan gebeurt er wel eens een ‘ongelukje’? Patiënte: Nou, zeg maar ‘ongeluk’! …

 • Secundaire amenorroe

  Secundaire amenorroe is het wegblijven van de menstruatie, minimaal zes maanden bij een tevoren normale cyclus. Secundaire amenorroe kan bij vrouwen tot ongerustheid leiden over vruchtbaarheid of een eventuele menopauze. Bij de meeste vrouwen ligt de…

 • Kinderwens

  Paren met een kinderwens gaan vaak naar de huisarts. Zij hebben vragen over de voorbereiding van een zwangerschap, het vaststellen van de vruchtbare periode en het uitblijven van een zwangerschap. Soms duurt het langer dan verwacht om zwanger te worden…

 • Seks en migraine

  Seks verlicht een migraineaanval bij een kwart van de migrainemensen. Bij 10% verdwijnt de aanval helemaal, bij nog eens 30% neemt de migraine af. Dit geldt voor mannen en voor vrouwen, voor masturberen en voor samen seks. Sommigen vertelden dat het moment tijdens de aanval uitmaakte voor het…

 • Kromstand van de penis in erectie

  Kromstand van de penis in erectie (de ziekte van Peyronie) is een klacht die de patiënt vaak presenteert met enige gêne en grote zorg. De patiënt kan last hebben van pijnlijke erecties, een verkorting of versmalling van de penis, een voelbare ‘streng’ in de penis of problemen…

 • Gezakt of verzakt

  Een 24-jarige patiënte heeft sinds drie jaar mictieklachten. De voorgeschiedenis vermeldt ureterocele beiderzijds, waarbij door de uroloog destijds een afwachtend beleid is voorgesteld. Sinds enkele weken moet patiënte fors persen tijdens de mictie met daarna een gevoel van residu. Daarnaast voelt…

 • Denk bij buikpijn aan torsio testis

  De huisarts ziet tijdens het spreekuur een 12-jarige jongen die sinds enkele uren rechts in zijn onderbuik pijn heeft. Bij onderzoek is de buik niet geprikkeld. Vanwege een niet-pluisgevoel vraagt de huisarts een cito infectietest aan bij het laboratorium. Twee uur later laat de laboratoriumuitslag…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Seksuele klachten (eerste herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Erectiele disfunctie. Na publicatie in H&W worden er soms nog wijzigingen doorgevoerd in de NHG-Standaard. Zie voor de meest recente…

 • Aanvulling op de NHG-Standaard Visusklachten (tweede herziening)

  Bij de NHG-Standaard Visusklachten, die in oktober in Huisarts en Wetenschap verscheen, is onderstaand kader weggevallen. Dit kader is onlosmakelijk verbonden met de tekst van de standaard en is in de webversie wel opgenomen. Het kader geeft een overzicht van de diverse disciplines die in de…