Nieuws

Hypo’s bij insulinetherapie voor diabetes type 2

Gepubliceerd
30 juni 2020
Het niet aanvoelen van een lage bloedsuiker is een frequent voorkomende (25%) en potentieel ernstige bijwerking van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 1. Maar ook bij patiënten met type 2 die worden behandeld met insuline komt dit probleem veel voor, zo blijkt uit een Nederlands onderzoek. Het wordt tijd dat zowel de behandelaar als de patiënt zich hiervan bewuster worden.
0 reacties

In een observationeel cohortonderzoek (The Dutch Diabetes Pearl) werd gekeken naar de prevalentie van zelfgerapporteerde impaired awareness of hypoglycemia (IAH) en ernstige hypoglykemie bij mensen met diabetes type 2 die insuline krijgen. Het onderzoek vond plaats in de eerste lijn in de regio Maastricht en bij de acht academische ziekenhuizen. De onderzoekers maten prevalenties en determinanten met behulp van de gevalideerde Nederlandse versie van de Clarke-vragenlijst.

Van de 2350 geïncludeerde personen (28,6% uit de eerste lijn) werden er 229 (9,7%) geclassificeerd als patiënten met IAH. De onderzoekers vonden een verhoogde kans bij complexe insulineregimes; een verlaagde kans bij het hebben van een partner en bij een body mass index ≥ 30 kg/m2. Er was geen significant verschil tussen patiënten in de huisartsenpraktijk en patiënten in de specialistische zorg. Ernstige hypoglykemie werd vastgesteld bij 742 patiënten (31,6%); 8,2% behoefde medische interventie. Ernstige hypoglykemie was geassocieerd met complexe insulineregimes, niet-blanke etniciteit en gebruik van psychoactieve drugs, en omgekeerd geassocieerd met gebruik van metformine.

Hoewel diabetesverpleegkundigen en poh’s conform de adviezen in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 de gevaren van hypo’s al ter sprake brengen lijkt er ruimte voor verbetering, zeker omdat hypo’s frequent voorkomen. Een nog grotere alertheid met gerichte patiënteducatie is van belang. Bovendien kan een vicieuze cirkel worden doorbroken. Terugkerende hypoglykemie kan namelijk een gewenningsproces veroorzaken dat leidt tot verdere IAH en nog meer risico op een ernstige hypoglykemie. Het strikt voorkomen van hypoglykemie kan dit proces weer terugdraaien. Laten wij en onze patiënten ons hiervan weer eens bewust zijn!

Literatuur

  • Van Meijel LA, et al. High prevalence of impaired awareness of hypoglycemia and severe hypoglycemia among people with insulin- treated type 2 diabetes: The Dutch Diabetes Pearl Cohort. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e000935.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen