Nieuws

ICS worden te vaak voorgeschreven

Gepubliceerd
10 december 2014

Inhalatiecorticosteroïden (ICS) zijn effectief bij patiënten met astma en matig tot ernstig COPD. De effectiviteit is niet aangetoond bij patiënten met luchtweginfecties zonder een onderliggende longziekte. Toch worden deze middelen nog regelmatig zonder een duidelijke indicatie voorgeschreven.

Teichert et al. onderzochten hoe vaak het voorkomt dat patiënten eenmalig ICS krijgen voorgeschreven, zonder dat er sprake is van astma of COPD. Daarnaast gingen ze na, hoe vaak deze patiënten gelijktijdig orale antibiotica voor luchtweginfecties kregen. Zij gebruikten hiervoor de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waarin de prescriptiegegevens van 95% van alle eerstelijns apotheken beschikbaar zijn. ICS werden ruim 800.000 maal voorgeschreven, al dan niet in combinatie met een langwerkend bètamimeticum. Bij 10% van deze voorschriften was in de twaalf maanden voor of na de uitgave van het ICS, geen sprake van astma of COPD. Van deze patiënten kreeg 13% ook een antibioticum in verband met luchtwegklachten. Het lijkt aannemelijk dat de ICS in die gevallen zijn voorgeschreven om de antibiotische behandeling van een luchtweginfectie te ondersteunen.

Gemiddeld een of twee maal per jaar schrijft een Nederlandse huisarts dus ICS voor bij de behandeling van een luchtweginfectie, zonder dat er sprake is van onderliggende longlijden als astma of COPD. Deze getallen zijn overigens beduidend gunstiger dan bijvoorbeeld in Australië waar dit drie tot vier maal vaker voorkomt. Voor de bevinding dat 10% van de ICS voorgeschreven worden zonder duidelijke indicatie, hebben de onderzoekers geen verklaring. De voorschrijvende huisarts heeft in ieder geval genoeg reden om weer eens kritisch naar zijn voorschrijfgedrag te kijken. En, als hij ICS wil voorschrijven zichzelf de vraag te stellen of er wel echt sprake is van astma of COPD. Mogelijk dat de keuze dan één op tien keer anders uitvalt.

Teichert M, et al. Prevalence of inappropriate prescribing of inhaled corticosteroids for respiratory tract infections in the Netherlands: a retrospective cohort study. NPJ Prim Care Respir Med 2014;24:14086. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.86.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen